Nieuws
Raad van State keurde bouw Vlietland goed

De Raad van State, hoogste rechter in Nederland, heeft op 24 oktober 2007 positief geoordeeld over plannen voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dit in een zaak die onder andere door de Vrienden van Vlietland tegen de bouw was aangespannen. Destijds ging het nog om veel omvangrijker bouwplannen dan die nu voorliggen en voor veel commotie binnen en buiten de politiek zorgen.

De Raad van State constateerde dat het noordoosten van Vlietland in 2002 al was aangewezen voor intensieve recreatie waaronder verblijfsrecreatie. De Raad noemde het verder ‘redelijk’ dat verblijfsrecreatie werd toegevoegd om zo het maatschappelijk rendement van het gebied te verhogen waardoor er ook meer geld vrij kwam voor betere voorzieningen ten behoeve van dagrecreatie.

In de vonnis stond dat het bouwplan niet in strijd was met beleid van de rijksoverheid noch de provincie Zuid-Holland neergelegd in respectievelijk de Nota Ruimte en het Streekplan Zuid-Holland West. Volgens de Raad van State werd door de bebouwing de openheid van het gebied niet aangetast. De bebouwing werd grotendeels afgeschermd door dichte beplanting. Vanaf het water was de bebouwing wel zichtbaar maar niet zodanig dat van ‘verstedelijking’ sprake kon zijn. Het was wezenlijk anders dan een ‘woonwijk’.

De Raad van State stelde dat het gebied waar gebouwd zou gaan worden niet intensief werd gebruikt. Het betrokken deel van Vlietland bleef bovendien toegankelijk. In het provinciale Streekplan was bovendien de bouw van een grootschalig bungalowpark opgenomen.

Inzake natuurwaarden die door de bouw verloren konden gaan stelde de Raad van State dat er geen algemene compensatieplicht bestond. Er was volgens de Raad bovendien voldoende onderzoek gedaan naar beschermde soorten. Een milieu effect rapportage (MER) was volgens de Raad niet nodig. Het project was niet MER-plichtig, aldus de rechter. Het ging bovendien om de herontwikkeling van een klein deel van Vlietland.

Het enige onderdeel van de plannen waar de Raad van State wel kritische opmerkingen over maakte was de verwachte toename van autoverkeer in Vlietland door de komst van de recreatiewoningen. Gemeentelijke berekeningen daarvoor wees de Raad af omdat ze niet konden kloppen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg paste die berekeningen aan de hand van de uitspraak later aan. Het aantal autobewegingen zou met 860 per dag toenemen. Desondanks werden normen inzake luchtvervuiling en geluidhinder niet overschreden, aldus de gemeente. Daarbij werd er wel van uitgegaan dat op de wegen in het gebied de maximum snelheid naar 30 kilometer per uur ging. (illustratie Raad van State)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter