Nieuws
Overlast ratten en meeuwen: minder voedselaanbod

Om het aantal ratten en meeuwen in de wijk Prinsenhof Leidschendam te laten dalen, is het essentieel dat het voedselaanbod vermindert. Om dit te bewerkstelligen moet er ingezet worden op een gedragsverandering van bewoners en passanten in de buurt. Tot nu toe genomen maatregelen hebben echter nog niet het gewenste effect.

Dat staat in een rapport dat het Kennis- en adviescentrum dierplagen (KAD) voor de gemeente heeft gemaakt. Het stuk ligt er al sinds december 2021. Eind maart 2022 liet voormalig wethouder Jan-Willem Rouwendal de gemeenteraad nog weten dat KAD advies gevraagd zou worden over de problemen met ratten en meeuwen.

KAD stelt dat ratten en meeuwen cultuurvolgers zijn. Daar waar mensen zijn, zijn zij ook omdat de mensen voor genoeg voedselaanbod zorgen. Alleen als dat voedselaanbod wordt beperkt zal ook het aantal ratten en meeuwen dalen. Bij het aanbod gaat het niet alleen om zwerfafval, ook om etensresten die vanuit flats naar beneden worden gegooid en/of het bewust voeren van (water)vogels.

Behalve om voedselaanbod gaat het ook om schuilgelegenheden en warmte. De dichte begroeiing rond de flats in Prinsenhof helpt ratten. Het biedt het schuilplaatsen en maakt het moeilijk of afval en etensresten weg te halen. Een halve meter grind langs de gevels alsmede een ‘open’ bloemen- en plantenbed kunnen hier tegen helpen.

Volgens KAD vindt de rattenbestrijding in Prinsenhof hap snap plaats. In menig lokdoos voor ratten ontbrak het lokmiddel. Voor een effectieve bestrijding van de meeuw is toestemming van de provincie nodig. Pennen of schrikdraad kunnen helpen.

Volgens KAD moet de gemeente een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) maken. Daarna moet men bepalen welke overlast nog aanvaardbaar is en welke niet meer. Op grond daarvan moet een plaagdierbeheersplan worden gemaakt waarmee alle betrokken partijen aan de slag moeten.

In een reactie laat de gemeente weten dat er een nieuw bedrijf is ingehuurd voor de plaagdierbestrijding. Diens acties worden door KAD beoordeeld. Er is nu ook een logboek zodat duidelijk wordt op welke plaatsen er bestreden is en wat het effect van die maatregelen was. De lokdozen van het vorige bedrijf zijn weggehaald.

In de wijk Prinsenhof is een voederverbod ingesteld. Dat wordt uitgebreid tot de hele gemeente. De voorlichting aan inwoners wordt voortgezet ook middels een film https://www.youtube.com/watch?v=FO1wsmIeFHc

Er wordt gewerkt aan een beheersplan. Wanneer dit klaar is, staat nog niet vast. Eerst moet bepaald worden wat de beste meetmethode is voor de hoeveelheid ratten en meeuwen en wat de grens is die nog acceptabel wordt gevonden.

‘Plaagdierenoverlast is een bekend probleem in de Randstad. Rattenbestrijding vindt in alle delen van de gemeente plaats en beperkt zich niet tot Prinsenhof. Plaagdierbestrijding beperkt zich eveneens niet tot de bruine rat maar andere plaagdieren als wespen, meeuwen, ganzen en duiven worden ook bestreden’, zo laat de gemeente desgevraagd weten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter