Nieuws
Werken Vlietvoorde kunnen starten

De gemeente heeft vergunning gegeven voor voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw van ongeveer 130 woningen in de Duivenvoordecorridor: het gebied tussen N447 en Vliet ten noorden van de bebouwde kom van Leidschendam dat ook bekend staat als Vlietvoorde. Het gaat om 16 hectare grond.

Oude wanden van sloten worden weggehaald net als verhardingen, funderingen en rioolsleuven. Er verdwijnen 36 bomen (vijf met kapvergunning). Het hele terrein wordt 80 centimeter opgehoogd (voorbelasten). Er worden waterpartijen gegraven, tijdelijke bruggen en werkwegen aangelegd alsmede drainage, nieuwe rioolsleuven en ondergrondse leidingen.

Bij de bouw gaat het om drie verschillende delen van het gebied: Bos, Kreek, Plas genaamd. Het is een project van het Ontwerpcollectief Vlietvoorde bestaande uit ontwikkelaar BPD, Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, SeARCH en Architectuur MAKEN.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter