Nieuws
Rechtsongelijkheid in gemeenteraad

Eénmansfracties binnen de gemeenteraad hebben geen vertegenwoordiging in het presidium van diezelfde raad; het bestuur van de raad dat onder andere de agenda voor vergaderingen bepaalt. Oorzaak vormt het reglement van orde waarin staat dat fractievoorzitters geen lid kunnen zijn van het presidium. Bij éénmansfracties is degene die in de gemeenteraad zit automatisch ook fractievoorzitter. De gemeenteraad kent nu twee éénmansfracties: SP en ChristenUnie. Een woordvoerster van de griffie laat desgevraagd weten dat alle fracties inbreng in de besluitvorming hebben en hun belangen kunnen verdedigen. Dit omdat bij het begin van elke vergadering van de gemeenteraad en commissies uit de gemeenteraad de agenda formeel pas wordt vastgesteld. Voor het dan nog wijzigen van een agenda is echter een meerderheid nodig. Die kunnen éénmansfracties na besluitvorming door het presidium niet meer behalen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com