Nieuws
Vragen over huisvesting jongeren Leidschendam

SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft wil van B&W opheldering over de bouw van jongerenwoningen op Vlietweg 3 in Leidschendam. Dit nu wethouder Bianca Bremer op 19 juli met de 1828 Groep een intentieverklaring voor dat project heeft getekend waardoor 162 jongeren zicht krijgen op een zelfstandige woning. Er komen ter plekke 140 huurappartementen.

Van der Schaft vraagt zich af waarom die intentieverklaring zo nodig in de zomer gesloten moest worden, direct nadat de gemeenteraad op vakantie was gegaan. Hij wijst erop dat omwonenden bezwaar hebben tegen het plan, met name de bouwhoogte. ‘Heeft het college van B&W in de intentieverklaring rekening gehouden met de bezwaren van omwonenden’, zo wil het raadslid weten. ‘Is met de 1828 Groep een verlaging van de bouwhoogte besproken? Wat zijn de resultaten uit deze besprekingen’.

Het gemeenteraadslid wil de letterlijke inhoud van de intentieverklaring zien alsmede ‘ eventuele andere documenten met aanvullende afspraken’. Van der Schaft vraagt ook wat er gekomen is van een zoektocht naar een andere locatie zoals Bianca Bremer als gemeenteraadslid van GBLV eerder dit jaar voorstelde. ‘Is er afgelopen maanden gekeken naar een andere locatie? Wat was (waren) de alternatieve locatie(s)? Waarom is niet voor de alternatieve locatie gekozen’.

Tenslotte wijst het SP-gemeenteraadslid op burgerparticipatie en de verwachtingen daarvan bij omwonenden. ‘Indien omwonenden verwachten de bouw tegen te houden, is deze verwachting dan realistisch? Kunnen bewoners de bouw (zoals nu beoogd) tegenhouden? Zijn er door de gemeente stappen genomen welke het weigeren van de bouwvergunning juridisch onmogelijk maken’.

De buurtbewoners protesteren ook tegen de plannen vanwege te verwachten overlast door de jongeren (tussen 18 en 28 jaar oud) en de verkeersdrukte die hun verblijf veroorzaakt. Op 6 september willen de ontwikkelaars Wibaut en AIVM de omwonenden nader gaan informeren over de plannen. (foto gemeente)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter