Nieuws
Lespakket kindermishandeling doet iets met kinderen

Het team Huiselijk Geweld van de GGD Haaglanden bracht in 2020 een speciaal kwartetspel uit om te helpen bij signalering van kindermishandeling, hield webinars en online symposia en is druk bezig het theaterstuk Blauwe Plekken te introduceren bij scholen. Programmamanager Ria Andrews en projectleider Sandra Raaijmakers vertellen daarover.

,,Zeker als we inzoomen op het onderwijs, met scholen open of niet en online onderwijs of niet, dan kunnen we zeggen dat corona een grote invloed heeft gehad op de manier waarop wij werkten”, meent Ria. ,,Maar de impact van corona gaat natuurlijk ook over wat er gebeurt als je de kinderen en ouders waar wij het over hebben gaat opsluiten thuis. Daarom zijn wij als team Huiselijk Geweld direct zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen om de website die al bestond rond de meldcode uit te breiden met speciale coronapagina’s.”

Het team maakte daarnaast een nieuwsbrief voor alle contactpersonen met tips, trucs en mooie initiatieven die bijdragen aan het signaleren en het steunen van kinderen in deze coronatijd. ,,Voor grotere groepen professionals die werken met de cliënten die te maken kunnen hebben met kindermishandeling of huiselijk geweld hebben we e-learnings en webinars opgezet”, vertelt Sandra. Een prima manier om een breed publiek te bereiken, vindt Sandra.

,,Kindermishandeling is het thema waar projectleider Jeannette van Borren sinds 2016 aan heeft gewerkt tot haar overlijden vorig jaar”, zegt Ria. ,,Dat is onze basis waar wij op voortbouwen.” Zo heeft zij een lespakket ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen en maakte zij een ‘menukaart’ met alle informatie, organisaties en materialen erop. ,,Er wordt echt aangegeven vanuit scholen dat daar behoefte aan is, bijvoorbeeld bij interne begeleiders en vertrouwenspersonen”, stelt Sandra.

Ria: ,,Het helpt enorm als kinderen en jongeren weten waar grenzen liggen van wat oké is en wat niet, en dat ze zien dat het belangrijk is om erover te praten. Daar hebben we materialen voor ontworpen, waaronder Superhelds kwartetspel.” Superheld is een jongen die thuis ruzies tussen zijn ouders meemaakt en zelf wordt geslagen. De kaarten bevatten thema’s als Superhelds Pijn (waaronder ook schelden, eisen dat je alleen maar tienen haalt of dreigen dat je zonder eten naar bed moet), Verdriet (over het gebrek aan liefde en aandacht) en de baas zijn over je eigen lijf. ,,Alle materialen heeft Jeannette voorzien van instructie en een filmpje met dezelfde rode draad: waarom doen we dit, wat voor handvatten geeft het je, je moet erover praten en zorgen dat erover gepraat kan worden.”

Ook de verbinding aan de kinderrechten zit in het materiaal. ,,Als kinderen zich bewust zijn van hun rechten en je dat met ze bespreekt, kan je de link maken met wanneer er dus niet goed voor ze gezorgd wordt”, zegt Ria. De reacties op het kwartetspel waren zo positief dat er al een herdruk is en er nauwelijks tijd was om de boel te evalueren. ,,Het raakt kinderen en het spreekt dus aan en doet iets met hun mindset”, analyseert Ria.

Hetzelfde geldt voor het theaterstuk Blauwe Plekken, een bewerking van het boek van Anke de Vries. Sandra: ,,We horen van leerkrachten dat kinderen vragen stellen die normaal gesproken geen vragen stellen, dat ze ook veel rustiger waren dan normaal bij een les of uitje en dat er onverwacht veel interactie was. Het is echt op hun niveau waardoor kinderen er ook over durven te praten. Het kan veel losmaken bij kinderen, daarom is in ons aanbod ook aandacht voor hoe leerkrachten daarmee om kunnen gaan.”

Kijk voor de materialen op de website van de  Meldcode Haaglanden (Bron GGD)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter