Nieuws
Snelheidshandhaving Wilsveen

B&W hebben de politie gevraagd in Wilsveen te gaan handhaven op de maximum snelheid. Het is één van de maatregelen die zijn genomen om automobilisten ter plekke ertoe te brengen hun snelheid te matigen. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente bekend gemaakt.

Na overleg met omwonenden zijn daarnaast de volgende acties ondernomen:

= Bij alle entrees van de Kostverlorenweg en Wilsveen zijn borden langs de weg geplaatst die aangeven dat de maximum snelheid 60 km/uur is. Ook zijn daar borden geplaatst die aangeven dat het voor motorvoertuigen verboden is om in te halen,

= Op een aantal plekken (zoals bij de entrees en na de bochten) is een ‘60’- markering op het wegdek aangebracht, als aanvulling op de borden bij de entrees die aangeven dat de maximum snelheid 60 km/uur is,

= In de bocht ter hoogte van nummer 41/43 is een doorgetrokken as belijning aangebracht dat ervoor moet zorgen dat voertuigen zoveel mogelijk rechts houden en de bocht niet afsnijden,

= De belijning van het kruispuntenplateau ter hoogte van de Kostverlorenweg / Veenweg / Wilsveen is opnieuw aangebracht,

= Bij de fietsoversteken zijn aan beide zijden van de weg borden geplaatst om verkeer te waarschuwen voor fietsers vanuit de Nieuwe Driemanspolder,

= Tussen de huisnummers 10B en 16 is een gebied ingesteld met een adviessnelheid van 30 km/uur in verband met de twee fietsoversteken daar,

= Drie bruggen hebben witte ‘vleugels’ gekregen zodat de leuningen beter zichtbaar worden, wat voor een visueel gevoelsmatige versmalling van de weg zorgt,

= Er zijn twee permanente snelheidsdisplays geplaatst (één per rijrichting).

Omwonenden klaagden al lang over het jakkeren op de weg door Wilsveen. Gedacht werd aan wegversmallingen en het aanbrengen van verkeersdrempels om dat fenomeen te beteugelen. Na rijp beraad is echter tot andere maatregelen besloten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter