Nieuws
Tientallen vragen na rechterlijke uitspraak hoogbouw Binckhorst

De uitspraak van de rechter in een door inwoners van Voorburg-West aangespannen zaak waarin hij hoogbouw aan de Maanweg en het Maanplein veroordeelde, heeft geleid tot 33 vragen van de Haagse gemeenteraadsleden Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) aan verantwoordelijk wethouder Anne Mulder.

Het gaat om de gebouwen Elara (hoek Maanweg/Regulusweg) en Nova (Maanplein 110). Elara wordt 49,95 meter, Nova 73 meter. Ter plekke is 30 meter toegestaan. Volgens de rechter hebben B&W van Den Haag niet gemotiveerd waarom beide panden zoveel hoger zouden moeten worden. Wat Nova betreft is het bovendien in strijd met het Omgevingsplan.

De twee raadsleden willen een reactie van B&W en vragen of het Haagse gemeentebestuur in beroep gaat.

Wat Nova betreft willen zij een onderbouwing zien voor de gekozen hoogbouw. Ook vragen zij zich af of B&W de zaak denken te kunnen doorzetten zonder een aanpassing van het omgevingsplan. ‘Of kiest het college van B&W voor het nemen van een nieuw besluit voor de omgevingsvergunning’.

Ook inzake Elara willen beide gemeenteraadsleden een onderbouwing zien voor de gekozen hoogte. Tevens vragen zij hoe B&W ervoor zorgen dat het gebouw niet hoger dan 50 meter wordt; dan gelden namelijk andere eisen.

‘Kan het college van B&W bevestigen dat de ontwikkelaar al is begonnen met bouwen van beide plannen? Zo ja, hoever zijn deze? Wat is het gevolg van de uitspraak op deze bouwactiviteiten? Worden deze door het college nu stilgelegd? Wie draagt de kosten van de schade die voor de ontwikkelaar ontstaan door vertraging of mogelijk zelfs niet doorgaan van het plan? Hoe wordt omgegaan met de reserveringsruimte die deze bouwplannen gebruiken’, vragen de raadsleden.

Faïd en Barker stellen dat de rechterlijke uitspraak grote gevolgen kan hebben voor vele plannen op de Binckhorst. Zij willen daarom vernemen hoe B&W een ‘hoogteaccent’ definiëren en waar ze dat aan afmeten.

‘Een aspect van de uitspraken is dat bebouwing op de locaties volgens de kaders is beperkt tot 30 meter. Hoeveel van de bebouwing op die locaties ligt op of onder de 30 meter? Indien een groot deel van de bebouwing boven de 30 meter komt, hoe kan het college dan nog spreken over een hoogteaccent? Waarom heeft het college niet gekozen om, als zij deze overschrijding van de 30 meter wenselijk vindt, een voorstel voor aanpassing van het omgevingsplan te doen via de gemeenteraad?’

‘Gaat het college in het vervolg op de Binckhorst beter motiveren wanneer er sprake is van een hoogteaccent en waarom deze wenselijk is? De rechter heeft geoordeeld dat de zinsnede ‘hoogbouw dient zorgvuldig te worden ingepast volgens het Haagse hoogbouwbeleid’ uit de planregels onvoldoende rechtszekerheid biedt voor bewoners. Is het college het daarmee eens? Kan het college aangeven hoeveel plannen in de Binckhorst gebruik maken van deze planregel? Welke gevolgen hebben deze twee uitspraken verder voor de plannen in de Binckhorst?’

‘Wat betekent de uitspraak voor hoogbouw in de rest van de stad? Wordt de planregel ook in andere bestemmingsplannen gebruikt? Hoe gaat het college voorkomen dat vaker woningbouwplannen niet doorgaan waardoor woningzoekenden de klos zijn’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter