Nieuws
Voorburgs park moet voor 1 juni 2023 klaar zijn

De restauratie en het herstel van park Vreugd en Rust in Voorburg moet voor 1 juni 2023 klaar zijn. Het gaat om een ‘finale’ datum. Als deze niet wordt gehaald, wordt de niet gebruikte provinciale subsidie teruggevorderd.

Dat heeft een woordvoerder van Gedeputeerde Staten desgevraagd laten weten. Er wordt al jaren over het opknappen van het park gesproken; zichtbaar gebeurd is er echter niets. De provincie heeft er in totaal 306.780 euro subsidie voor verleend. Het park is een Rijksmonument. Het werd vormgegeven door J.D. Zocher, medio negentiende eeuw.

De looptijd van de subsidiabele activiteiten was 1 september 2019 tot en met 1 september 2022. In maart 2022 hebben heeft het provinciaal bestuur voor deze subsidie een verzoek tot uitstel ontvangen van de gemeente en de Stichting Mooi Voorburg. Dit betreft op basis van de covid-coulance regeling. Dit verzoek is door de provincie gehonoreerd. Wel werd een nieuwe uiterste datum gesteld: 1 juni 2023.

Volgens de woordvoerder van de provincie is er wel degelijk iets gebeurd met de verstrekte subsidie. Een aantal zaken waarvoor geld werd gegeven zijn al uitgevoerd. Dit geldt onder andere voor het vooronderzoek, de aanleg van de narcissenroute, realisatie tentoonstelling en boek over de historie van het park, herstel van de kas (is het clubhuis tennisvereniging) en het groot onderhoud van de poort aan de Parkweg.

Door coronamaatregelen heeft het project vertraging opgelopen. Daarnaast heeft de gemeente te maken gehad met het vertrek van de projectleider. Het vinden van een geschikte nieuwe projectleider heeft de nodige tijd gekost. Die is per 1 september 2021 aangesteld.

De provincie heeft vertrouwen in een juiste en tijdige uitvoering van de werken waarvoor subsidie is gegeven, aldus de zegsman. ‘Uiteraard houden we de vinger aan de pols’.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter