Mening
Blog: Waarom eigenlijk?

De bevolking groeit en er is woningnood. Dus wil de rijksoverheid dat er snel meer woningen worden neergezet. Daar is ook geld voor uitgetrokken. Alleen heeft de rijksoverheid geen grond waarop al die panden kunnen komen. Daar moeten provincies en gemeenten voor zorgen.

De gemeente Den Haag worstelt ook met het probleem. Daar koos men er onder andere voor te gaan bouwen in de driehoek tussen de stations HS, CS en Laan van Nieuw Oost Indië. CID genaamd. Waarom eigenlijk want daar is de stad al dichtbebouwd. Waarom niet ergens aan de rand van de gemeente waar nog ruimte is?

Het argument luidt: als we dicht bij knooppunten van openbaar vervoer (zoals stations) bouwen gebruiken de mensen om zich te verplaatsen dat openbaar vervoer (OV). En dus niet de auto. Daardoor slibt de stad niet dicht, ook al proppen we meer mensen in die paar vierkante kilometers.

Een gewaagde stelling want wie zegt dat mensen het OV gaan nemen in plaats van de auto? Dan moet 1) dat OV wel erg goed zijn en 2) de auto erg onaantrekkelijk worden. Maar dan nog duurt zo’n gedragsverandering vele, vele jaren.

Om het erg goede OV te realiseren werd Hoogwaardig OV (HOV) bedacht: OV op vrije banen zodat er geen oponthoud is van ander verkeer en het dus stipt rijdt. Wat punt 2) betreft, hiervoor gebruikt Den Haag milieuzones, parkeersystemen en extra lage parkeernormen.

De CID-truc past Den Haag ook toe op de Binckhorst. Aan de Haagse kant van de Voorburgse grens moeten in eerste instantie 5000 woningen komen, op termijn 10.000. Gesteund door rijk en provincie. Voor die bewoners is in het Haagse denkmodel een HOV nodig.

En dan geen HOV Den Haag Centrum – Binckhorst vice versa, nee, de HOV moet meteen worden doorgetrokken naar Station Voorburg/Zoetermeer alsmede Rijswijk/Delft.

Inmiddels ligt er een voorkeurstracé: Den Haag CS, Binckhorstlaan, Maanweg, Station Voorburg respectievelijk Den Haag CS, Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrug, Rijswijk.

De vraag is wie er van die HOV – het wordt een tram – gebruik gaan maken. Nieuwe bewoners van de Binckhorst? Die zijn op Den Haag Centrum georiënteerd, niet op Station Voorburg of Rijswijk/Delft.

Forenzen die alleen door de Binckhorst naar hun werkplek gaan in Den Haag Centrum? Waarom zouden ze? Er zijn al prima verbindingen: de trein vanuit Leiden/Gouda/Rotterdam, de metro Rotterdam – Den Haag CS, RandstadRail 3 en 4 (Zoetermeer – Den Haag CS).

Voor inwoners van Leidschendam-Voorburg zijn er bovendien tram 2, tram 6, bus 26 en 28 plus een regiobus 45 en 46. Rijswijk kent ook een handvol tram- en busverbindingen met Den Haag.

Dus waarom een nieuwe HOV? Je kunt tenslotte ook nog de bestaande verbindingen opkrikken. Vaker later rijden, moderner en beter materieel inzetten.

Op dit punt speelt Den Haag een volgende troefkaart uit. Het Rijswijkseplein is ‘te druk’. Als tram 1 (jawel, de lijn naar Delft) daar nu eens zou verdwijnen. Dat zou een slok op een borrel schelen, zo wordt beweerd zonder daarvoor enig bewijs te leveren.

Tram 1 moet dus HOV worden en via de Binckhorst, Voorburg-West en de Geestbrugweg naar Delft gaan rijden. Is de tram meteen ook verdwenen uit Den Haag-Centrum (daar lopen al tramlijnen genoeg) op de Rijswijkseweg.

Vragen: Wie richtte het Rijswijkseplein in? Wie bepaalde dat daar al die tramlijnen samen kwamen? Wie heeft het tot nu toe verdomd om dat plein aan te pakken? En wat wordt er dan van het beleid het autogebruik in de stad terug te dringen? Dat zou toch effect moeten hebben op de drukte? Of wordt dat teniet gedaan door extra woningbouw in CID? En wie besloot daar ook weer toe?

In Den Haag zwijgen ze liever. De discussie over ‘nut en noodzaak’ zoals het zo mooi heet, wordt uit de weg gegaan. Geen wonder want op de vraag ‘waarom eigenlijk?’ is geen passend antwoord te vinden.

‘Eigenlijk niet nodig’ zou de logische reactie kunnen/moeten zijn. Alleen is ‘men’ (rijksoverheid, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag als concessieverlener OV, en gemeente Den Haag) al te verstard om dat antwoord nog te overwegen naar staan uit te spreken.

Tussen 8 augustus en 19 september ligt het voorkeurstracé HOV-tram ter inzage en kan eenieder er zijn mening over geven middels een zogenoemde zienswijze. Alleen de inwoners van Voorburg (West met name) en Rijswijk (Geestbrugweg en omgeving) hebben er nog baat bij ‘nee’ te zeggen.

Maar ja, wat dan? Vanuit de Projectorganisatie is al te verstaan gegeven dat dwarsliggers (lees de gemeenten Leidschendam-Voorburg en/of Rijswijk) via een aanwijzing gedwongen kunnen worden het project te laten slagen. Democratie is leuk maar het moet niet te ver gaan. Waarom eigenlijk?

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter