Nieuws
Bouwplan ten koste van Kanaal van Corbulo

De start van werkzaamheden in de Duivenvoordecorridor ten behoeve van toekomstige woningbouw gaat het koste van restanten van het Kanaal van Corbulo die ter plekke in de grond zitten. Het Kanaal, gegraven tussen de jaren 47 en 50, is een Rijksmonument.

De corridor is het gebied tussen N447 en de Vliet, tussen de bebouwde kom van Leidschendam en de gemeentegrens met Voorschoten. Er moeten zo’n 200 woningen komen.

Onlangs maakte de gemeente bekend dat in het gebied gestart werd met de aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en bouwwegen en het ophogen met zand en grond ten behoeve van het voorbelasten en bouwrijp maken van de grond.

In een zevental delen van het gebied wordt het Kanaal van Corbulo aangetast. Toch heeft de Rijksdienst voor cultureel erfgoed daar vooralsnog toestemming voor verleend. Het besluit van de Rijksdienst is nu ter inzage gelegd. Tot 15 september kan eenieder dat inzien en er commentaar op geven (een zienswijze indienen).

Inzage kan op het Servicecentrum van de gemeente (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam) of digitaal via http://www.overheid.nl/overuwbuurt

Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14070 (afdeling Vergunningen) vermeld hierbij zaaknummer 793995.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter