Nieuws
Ingezonden: Stem van inwoners en bedrijven telt niet mee

‘De Amsterdamse projectontwikkelaar Wibaut heeft de locatie Vlietweg 3 (voormalig Haalhout) in Leidschendam aangekocht. Op deze locatie wil Wibaut een flat bouwen voor 162 jongeren. Dit forse bouwwerk van circa 17 meter hoog stuit op veel bezwaren en zorg bij de omwonenden. Deze hebben zich georganiseerd in de Actiegroep Vlietweg 3. Omdat het lijkt alsof Wibaut via de gemeente de plannen gewoon uitrolt, is de inbreng van de omwonenden in het zgn. participatieproces een wassen neus. En hoe ga je als partijen verder als samenwerking niet wordt ervaren?

In de hoek Vlietweg/Nieuwstraat in Leidschendam heeft Wibaut voor zijn initiatiefgroep 1828 grond aangekocht van het voormalige Haalhout. Deze groep realiseert voornamelijk woningen voor jongeren. Een initiatief waar je in tijden van woningnood natuurlijk geen bezwaar tegen kunt hebben. Maar op deze locatie waar de maximale hoogte volgens het bestemmingsplan 5,5 / 6 meter bedraagt is zo’n kolossaal gebouw met een hoogte van circa 17 meter een forse ingreep in de leefomgeving.

,,Onaanvaardbaar”, vindt bijvoorbeeld Astrid Kruijt, bewoonster van de Nieuwstraat en lid van de Actiegroep Vlietweg 3. ,,De gevolgen voor zon- en lichtinval, parkeerproblematiek en aannemelijke overlast zijn zo groot dat het woon- en leefgenot ernstig worden bedreigd”, zo vervolgt Astrid.

Johan van Emmerik, ook bewoner en lid van de Actiegroep is duidelijk: ,,Zo’n gebouw past totaal niet op deze locatie en zou ingepast moeten worden in de plannen van Overgoo. Vanaf Overgoo richting het woongebied Leidschendam zuid zou er, als eerder uitgangspunt, een geleidelijk verloop zijn in bouwstijl van hoog naar laag. En dit voornemen zou met dit bouwplan gewoon in de vuilnisbak belanden. Het klopt niet en is voor ons als omwonenden absoluut niet acceptabel.”

En dan de volgende angel. De omwonenden zijn uitgenodigd voor een aantal participatiebijeenkomsten. Volgens de komende Omgevingswet is dat een verplichting. De projectontwikkelaar heeft hiervoor het communicatiebureau De Wijde Blik ingehuurd, die partijen tot elkaar zou moeten brengen.

Maar in de beleving van de omwonenden is het eenrichtingverkeer en zijn de plannen het uitgangspunt. Het communicatiebureau heeft alleen als taak om voor de plannen maximaal draagvlak te creëren. Er is bijvoorbeeld veel kritiek op de verslaglegging van de bijeenkomsten. De Actiegroep Vlietweg3 is boos over zoveel gekleurde, niet objectieve weergave en het weglaten van belangrijke kritische opmerkingen. ,,En dit soort verslagen wordt nu de gemeente voorgeschoteld”, aldus de Actiegroep.

Zijn de bewoners dan gewoon tegen alle plannen en vinden ze alles goed als het maar niet in hun achtertuin plaatsvindt? ‘Absoluut niet’, zo geeft de Actiegroep aan, maar van een gelijkwaardig overleg is geen sprake als we alleen maar wat mogen vinden van een plan waartegen we geen schijn van kans maken, want de projectontwikkelaar heeft zijn verdienplaatje hierop gebaseerd.

Het antwoord is nu aan het gemeentebestuur. Betekent de burgerparticipatie in het coalitieakkoord het serieus luisteren naar de burger? En is co creatie het antwoord, of wordt het toch weer gewoon draagvlak creëren? De fundering voor het bouwen lijkt in elk geval nog erg wankel’.

(Actiegroep Vlietweg 3) 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter