Nieuws
Vragen over jeugdzorg

GroenLinks-gemeenteraadslid Iris Feld wil van B&W weten wat zij gaan doen met vier aanbevelingen die de jeugdombudsman in het jaarverslag 2021 heeft gedaan voor verbetering van de jeugdzorg. Dat blijkt uit vragen die het raadslid aan B&W heeft gesteld.

De aanbevelingen van de jeugdombudsman waren:

= Zet de belangen en rechten van jeugdigen en ouders meer centraal in de hulpverlening en klachtbehandeling daarover,

= Blijf inzetten op effectieve aanpak van oplopende wachttijden voor tijdige en passende hulp,

= Blijf inzetten op het verbeteren van feitenonderzoek en het mogelijk maken van snel herstel van fouten in rapportages,

= Laat een jeugdige pas los als de Big 5 geregeld is. Te weten: huisvesting, financiën en bestaanszekerheid, school of werk, en sociale steun.

‘Is de portefeuillehouder van plan de vier aanbevelingen uit het rapport over te nemen? Zo ja, hoe wordt dit vormgegeven in beleid? Als gedeeltelijk, welke wel en welke niet en waarom? Zo niet, waarom niet’, vraagt Feld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter