Nieuws
Aanhoudende droogte: water moet worden verdeeld

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. De verwachting is dat dit nog een tijd aanhoudt. Sinds 3 augustus geldt daarom een nationaal ‘feitelijk watertekort’. Komende weken volgen mogelijk nieuwe maatregelen om het water te verdelen, zo meldt Rijkswaterstaat. De waterverdeling wordt geregeld door het Managementteam Watertekorten (MTW).

Het MTW bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (LNV, EZK en IenW). Zij bereiden eventuele nationale en bovenregionale maatregelen voor om de waterverdeling zo optimaal mogelijk te houden. Die maatregelen zijn nog niet nodig, maar dat kan de komende weken wel zo zijn. De huidige situatie vraagt in elk geval om besluiten die over regio’s, watersysteemfuncties en belanghebbenden heen gaan. Deze moeten bestuurlijk goed afgestemd zijn. Die rol vervult het MTW.

Michèle Blom, voorzitter van het MTW, ,,We zien al enkele weken dat het in Nederland steeds droger wordt. Dat komt enerzijds door veel verdamping in ons eigen land en anderzijds door een zeer lage rivieraanvoer vanuit het buitenland. Waterschappen hebben dus al maatregelen getroffen om het water vast te houden en zo goed mogelijk te verdelen. Bijvoorbeeld een verbod om gewassen te besproeien met oppervlaktewater of sluisbeperkingen voor schepen. Door nu vanuit het MTW een zwaardere coördinerende rol te nemen, kunnen we – wanneer dat nodig is – sneller en op maat beslissen over hoe we watertekorten kunnen oplossen.”

Zoals altijd houden Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries de watertoestand nauwlettend in de gaten. Dit gebeurt onder meer vanuit het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) in Lelystad.

Het tekort aan water heeft op dit moment vooral gevolgen voor de landbouw en de scheepvaart, want sommige vaarwegen worden belemmerd. Gewassen kunnen niet meer altijd worden besproeid. Daarnaast wordt de natuur geraakt, aangezien rivieren, sloten en meren minder zoet water aanvoeren.

De afgelopen weken hebben Rijkswaterstaat en waterschappen al maatregelen genomen om de droogte het hoofd te bieden. Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden, aangezien een groot deel van Nederland daaruit het zoet water haalt. Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen de rivieren.

Bij een watertekort wordt de verdringingsreeks in werking gesteld. Hierin is bepaald dat er als eerste prioriteit wordt gegeven aan veilige dijken en aan het voorkomen van onomkeerbare schade aan bijvoorbeeld de natuur. Daarna zorgt men  dat de drinkwater- en energievoorziening blijven functioneren.

Er is en blijft voldoende drinkwater beschikbaar. Het is wel belangrijk dat Nederlanders bewust met hun kraanwater omgaan. Als vast advies van de drinkwaterbedrijven geldt dat minder water gebruiken altijd beter is, het hele jaar door.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com