Nieuws
VVD valt over werkzaamheden buitenruimte

De VVD-gemeenteraadsleden Sabrina van den Heuvel en Louise Kortman willen van B&W inzicht in de afspraken over werkzaamheden in de buitenruimte. Daarbij gaat het niet alleen over de communicatie over die werkzaamheden, maar ook om de uitvoering ervan en de controle na afloop over de wijze waarop de plek waar gewerkt is, is achtergelaten.

Aanleiding vormen recente werkzaamheden in de Albert Verweystraat in Voorburg. Daar bleef na werkzaamheden de stoep schots en scheef achter. Op klachten van bewoners bij de gemeente werd niet gereageerd.

De VVD-gemeenteraadsleden:

= Welke afspraken zijn er over communicatie in aanloop naar werkzaamheden in onze buitenruimte die door de gemeente zelf worden uitgevoerd,

= Welke afspraken over communicatie zijn er gemaakt met partners die (al dan niet in opdracht van de gemeente) aan de slag gaan in onze buitenruimte,

= Door wie dan wel hoe wordt er toezicht gehouden gedurende werkzaamheden,

= Hoe verloopt de communicatie tijdens de werkzaamheden,

= Waar kunnen bewoners terecht met vragen en/of klachten tijdens werkzaamheden,

= Hoe kan een bewoner er snel achter komen waar hij terecht kan met vragen en/of klachten,

= Zijn er (kwalitatieve) voorschriften/regels waaraan de buitenruimte weer moet voldoen bij oplevering na werkzaamheden? Zo ja, welke zijn dat? Zo ja, wie of hoe wordt dit gecontroleerd? Zo nee, waarom niet,

= Welke acties volgen als blijkt dat een bedrijf of nutsbedrijf bijvoorbeeld de stoep niet netjes heeft opgeleverd of achtergelaten na werkzaamheden,

= Waar kunnen bewoners terecht met klachten als blijkt dat bijvoorbeeld stoepen of (fiets)paden na werkzaamheden onveilig of onbegaanbaar zijn,

= Kan het college van B&W aangeven hoeveel meldingen of klachten zij gehad hebben inzake de slechte kwaliteit van oplevering na werkzaamheden in de Albert Verweystraat,

= Wat is de standaard reactietermijn op dergelijke meldingen en/of klachten,

= Kan het college van B&W aangeven wat zij gedaan hebben met de meldingen/klachten inzake de Albert Verweystraat? Heeft dit binnen de hierboven genoemde standaard reactietermijn plaatsgevonden? Waarom wel/waarom niet? (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter