Nieuws
Vervoersplan ter inzage

Vanaf vandaag ligt het plan om een hoogwaardige tramverbinding te maken tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg met een aftakking naar Rijswijk/Delft voor eenieder ter inzage. Dat blijft zo tot 20 september. Gedurende deze periode kan tegen dat plan bezwaar gemaakt worden; een zogenoemde zienswijze Dat kan mondeling of schriftelijk.

Het tracé stuit vooral op weerstand in Voorburg-West. Eerder verklaarde verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus al dat het te veel ‘minnen’ bevat. Hij zei die in plussen te willen omvormen.

De plannen liggen ter inzage op het Servicecentrum van de gemeente. Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam. Dat is maandag tot en met vrijdag geopend vanaf 08.30 uur. De sluitingstijden zijn: maandag tot en met woensdag 17.00 uur, donderdag 20.30 uur, vrijdag 12.00 uur.

Het indienen van een zienswijze kan per mail naar zienswijze@binckhorstbereikbaar.nl Daar is een speciaal formulier voor. Dat kunt u downloaden via https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2022/08/220602-6.1-Format-indienen-zienswijzen.docx

Een zienswijze per brief indienen kan ook. Deze kunt u zenden aan: Leidschendam-Voorburg: Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam.

Om mondeling een zienswijze te geven moet u een afspraak maken via telefoonnummer 14070 of de gemeentelijke websites.

Op donderdag 25 augustus en woensdag 31 augustus zijn er ook nog informatieavonden. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u dan terecht bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 Rijswijk.

Alle ingediende zienswijzen worden behandeld in een Nota van antwoord. Deze komt nog voor het einde van het jaar uit. Begin 2023 moet de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dan een besluit nemen over het plan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter