Nieuws
Onderzoek alternatieven warmteleiding Rijswijk-Leiden

Er moeten alternatieven van de warmteleiding Rijswijk-Leiden via Leidschendam-Voorburg onderzocht worden. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het plan voor de warmteleiding.

De provincie Zuid-Holland heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. Om Leiden op een duurzame manier te verwarmen wil de provincie meewerken aan een plan om overtollige warmte uit de Rotterdamse haven te benutten. Daarvoor moet een warmtetransportleiding aangelegd worden.

Met een provinciaal inpassingsplan wil de provincie Zuid-Holland de aanleg van een deel van deze leiding, tussen Rijswijk en Leiden, mogelijk maken. Voordat de provincie besluit over dit plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie adviseert ook andere oplossingen te onderzoeken om woningen en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen. Laat voor iedere oplossing zien wat de klimaatwinst en milieugevolgen zijn, zo adviseert de Commissie.

Op koude winterse dagen kan de leiding niet voldoende warmte aanleveren. Daarom worden er twee installaties gebouwd die voor extra verwarming kunnen zorgen. Deze installaties werken op aardgas en zorgen ook bij onderhoud of storingen voor voldoende warmte. Omdat ze deel uitmaken van het plan moet milieueffectrapport ook de effecten van deze installaties laten zien.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter