Nieuws
Veel minder sociale woningen

Van de te bouwen 295 appartementen op het terrein van het Totalgebouw, Klein Plaspoelpolder (KPP) in Leidschendam, vallen er 45 in de sociale sector en 44 in het zogenoemde middensegment (huur). Dat is in beide categorieën vijftien procent van het totaal. Het gemeentelijke beleid is echter 30 procent sociale sector bij nieuwbouw en 20 procent middensegment.

Voor het geringere aantal sociale huurwoningen (huur tot 760 euro) en huurwoningen in het middensegment (huur tot circa 1000 euro) verwijst een woordvoerster van de gemeente naar besluiten van de gemeenteraad uit 2017. Op 19 september van dat jaar werd voor een aantal deellocaties in KPP bepaald dat bij nieuwbouw 15 procent van de woningen in de sociale sector moest vallen en nog eens 15 procent in het middensegment.

Eén van die locaties was de plek waarop Borghese Real Estate nu, na sloop van het Totalgebouw de 295 appartementen gaat realiseren verdeeld over zeven flatgebouwen. De 15 procent is ook vastgelegd in de overeenkomst die de gemeente nu met Borghese heeft afgesloten. Vlietnieuws berichtte daar gisteren over.

Voor de bouw moet het bestemmingsplan nog wel gewijzigd worden. Daar moet de gemeenteraad mee instemmen. De gemeente wil echter een koppeling leggen tussen bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Over de vergunning gaan B&W. Inzake de koppeling meldt de woordvoerster:

‘Het Ontwerp Bestemmingsplan en de Ontwerp Omgevingsvergunning worden binnenkort ter inzage gelegd. Gedurende een termijn van zes weken heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Na afloop van de termijn worden alle ingediende zienswijzen van een beantwoording voorzien door het college van B&W. Het college biedt deze beantwoording vervolgens aan de gemeenteraad aan, samen met het dan vast te stellen bestemmingsplan. De raad is vervolgens aan zet voor een definitieve beslissing over de zienswijzen en over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt de Omgevingsvergunning door het college verleend’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter