Nieuws
Wat gebeurt er met het oude AIVD-gebouw?
Het Libanon-tribunaal (voormalig AIVD-gebouw), Dr. van der Stamstraat Leidschendam, vertoont weinig leven. Een paar bewakers en een schoonmaakster en dat is het ongeveer die dit grote gebouw bemensen. Ongeveer een jaar lang gebeurt er niets meer, althans, zijn er geen activiteiten meer waar te nemen. De vraag is wordt dit het toekomstige Rusland-tribunaal of wordt dit gebouw afgebroken en worden op de vrijgekomen ruimte nieuwe woningen gebouwd? (foto Frans Raafs)
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter