Nieuws
Provincie handhaaft weghalen protestvlaggen boeren

Vanaf afgelopen weekeinde worden protestvlaggen en spandoeken van boeren door de provincie verwijderd als het gaat om provinciale wegen. Er wordt vervolgens ook door de provincie, in samenspraak met de politie, op gehandhaafd. Zo moet voorkomen worden dat ze opnieuw worden opgehangen. Dat schrijft gedeputeerde Jeannette Baljeu in een brief aan Provinciale Staten. De letterlijke tekst:

‘De afgelopen tijd zijn langs wegen, bruggen en andere plekken veel protestvlaggen en spandoeken verschenen. Het zijn (protest)acties om gehoor te geven aan gevoelens over ontwikkelingen die het kabinet recent uiteen heeft gezet over de stikstofplannen. Deze acties vinden ook regelmatig plaats op, boven of langs onze provinciale wegen. De protestvlaggen en spandoeken zijn echter zonder vergunning opgehangen en niet gemaakt en bevestigd op een manier dat ze 24 uur per dag, zeven dagen in de week in weer en wind aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal kunnen hangen.

Het recht om te demonstreren en vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar kent ook grenzen. De verkeersveiligheid mag daardoor namelijk nooit in het geding komen. Op diverse locaties hangen de vlaggen en spandoeken deels los. Dit vormt een vergroot risico op het volledig losraken van deze objecten. Onlangs is er zelfs een vlag op een voorbijrijdende auto terechtgekomen. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een ongeluk of letsel, maar om dit in de toekomst te voorkomen hebben wij besloten dat alle vlaggen en overige in het kader van de acties aangebrachte objecten, op en langs onze wegen en eigendommen, verwijderd dienen te worden. Daartoe is op 3 augustus jongstleden onder ambtelijk mandaat een formeel handhavingsbesluit genomen.

Eerder had gedeputeerde Zevenbergen eenieder tot en met 4 augustus de mogelijkheid geboden om de protestvlaggen en spandoeken zelf terug te nemen. Vanaf 8 augustus worden ze echter door de provincie verwijderd en wordt er vervolgens ook door ons, in samenspraak met de politie, op gehandhaafd. Dit kan overigens alleen op die locaties, die ook daadwerkelijk in eigendom en/of beheer zijn van de provincie. Zijn er bijvoorbeeld borden, vlaggen of spandoeken geplaatst in weilanden, zichtbaar vanaf de provinciale weg, dan zullen wij deze uiteraard niet verwijderen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com