Nieuws
Ook CDA maakt zich druk over zwembadje

In navolging van GBLV maakt nu ook het CDA zich druk over het op last van de afdeling handhaving van de gemeente weghalen van een kinderzwembadje in de Leidschendamse wijk Prinsenhof. Dat blijkt uit een groot aantal vragen van CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller aan B&W over de zaak.

‘Kan het college van B&W aangeven hoeveel van dit soort persoonlijke zwembadjes op gemeentegrond dit jaar en voorgaande jaren zijn verwijderd op last van handhaving? Hoeveel daarvan stonden op gemeentegrond in hoogbouw wijken en hoeveel in laagbouw wijken? De door handhaving opgegeven reden voor het verwijderen van het zwembadje, en eerder een trampoline, is veiligheid. Op grond van welk artikel in de Algemene plaatselijke verordening (APV) is gehandhaafd?’

Muller stelt dat zwemmen in de Vliet mag niet. Een buitenbad is er niet meer in de gemeente. Vlietland is voor (jonge) kinderen te ver weg. Mensen die geen eigen tuin hebben waar zij een zwembadje kunnen plaatsen, mogen dit ook niet op een stukje gemeentegras naast hun eigen woning/balkon doen.

‘Wanneer het niet gebruikt wordt, wordt het badje aan de bovenkant afgedekt. Tevens hebben bewoners hebben aangegeven bereid te zijn om op eigen kosten hoge bouwhekken aan te schaffen zodat het zwembadje kan worden afgesloten als het niet wordt gebruikt. Waarom is deze optie geweigerd?’

‘Welke mogelijkheden ziet het college om de zomerse waterpret die kinderen hebben die opgroeien in woningen mét achtertuin, ook mogelijk te maken voor kinderen in hoogbouw wijken? Wat is volgens het college nodig om de veiligheid te borgen én dit soort speelpret mogelijk te maken voor hoogbouw-gezinnen, voor wie de gemeentelijke grasstroken naast/achter hun appartementencomplex als recreatieterrein fungeren? Welke verantwoordelijkheden (en kosten) liggen bij de bewoners zelf, en waarin kan de gemeente faciliteren dan wel tegemoetkomen?’

‘De bewoners geven aan dat hun vergunningaanvraag voor een zwembadje of trampoline is afgewezen omdat hier geen vergunning voor kan worden afgegeven. Zij kregen te horen dat zoiets moet worden aangemeld en goedgekeurd als initiatief. Ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd en ieder bewonersinitiatief om het wonen leuker te maken en de hittegolf behaphaar lijkt te worden gesmoord voor het van de grond komt. Is het college het met het CDA eens dat het best raar is dat de bewoners van Leidschendam-Noord weliswaar geen zwembadje hebben, maar wél een paarse opblaaskrokodil in de maag gesplitst krijgen? Op welke manieren kan het aantal paarse krokodillen worden teruggebracht en het woongenot en speelplezier worden aangewakkerd?’

‘Op de website van het programma Sterk Voor Noord valt te lezen: ‘Met het programma Sterk voor Noord staat de ontwikkeling van alle bewoners van Leidschendam-Noord centraal. Van het hebben van werk tot gelukkig zijn. En van schuldenvrij leven tot fijn en veilig wonen. Maar om deze onderwerpen goed aan te kunnen pakken hebben we ook de hulp van de bewoners zelf nodig’. Hoe moeten we het verbieden van een zwembad/trampoline rijmen met deze doelstelling?’

‘Is het college bereid om, mogelijk in het kader van Sterk voor Noord, samen met bewoners nu te kijken naar wat er deze zomer, maar óók wat er komende zomers/hittegolven kan worden gedaan om het speelplezier en de waterpret ‘in de achtertuin’ van de hoogbouwwijken in Leidschendam-Noord mogelijk te maken/houden?’

‘Enkele maanden geleden moest een door bewoners geplaatste kerstboom in de Von Geusaustraat het veld ruimen omdat er geen vergunning voor was. Na inmenging van de Burgemeester kon deze op het nippertje alsnog blijven staan. Is het college bereid zich tijdens de zomerhitte op eenzelfde manier in te zetten voor het behoud van zwembadjes in hoogbouw wijken?’

‘Als handhaving optreedt tegen gevaar voor een dronkaard voordat hij in een 1m-hoog zwembadje belandt, kan het college dan ook aangeven wanneer de trottoirs in Prinsenhof, met name rond WHZ Prinsenhof, het winkelgebied en de Waterlelie dusdanig worden aangepakt dat het struikelgevaar (voor zowel de dronken als nuchtere medemens) over losliggende en scheve tegels wordt weggenomen?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter