Nieuws
Wat doet gemeente aan watertekort?

D66-gemeenteraadslid Charlotte Bos wil van B&W weten wat er in de gemeente wordt gedaan om het tekort aan water te bestrijden. ,,Nederland worstelt met de droogte. Er is meer vraag naar water dan dat er binnenkomt via regen en rivieren. De droogte heeft nu nog vooral gevolgen voor de landbouw en scheepvaart. Nederland heeft nu formeel een watertekort.’’

,,Het Managementteam Watertekorten (MWT) bereidt mogelijke nationale en bovenregionale maatregelen voor om het water in het land te verdelen. Op dit moment zijn die maatregelen nog niet nodig, maar dat zou de komende weken wel het geval kunnen zijn. Aan alle Nederlanders vraagt het MWT om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen. Nederland is een waterland, maar ook hier is ons water kostbaar.’’

,,Dat brengt de D66-fractie tot de volgende vragen: Is in onze gemeente een watertekort of een dreigend watertekort? Zo ja, is bekend welke gevolgen dit tekort heeft voor onze inwoners? Welke maatregelen gaat de gemeente op korte termijn nemen ter voorkoming van een bestaand of dreigend tekort? Is er beleid vanuit de gemeente op de waterhuishouding in relatie tot een klimaatbestendige gemeente?’’

,,En is het college van B&W voornemens om een breder integraal plan voor een klimaatbestendig Leidschendam-Voorburg op te stellen: dus zowel wateroverlast en watertekort voorkomen als hittestress tegengaan. Denk bijvoorbeeld aan bredere maatregelen op de kortere én langere termijn: minder stenen, een maximum aan verhard oppervlakte in een tuin bij nieuwbouw, opvang en gebruik van hemelwater door afkoppelen van regenpijpen.’’

Bos: ,,Je wil niet alleen impact op de korte termijn maar natuurlijk ook op de langere termijn hebben. We denken dan aan een breder integraal actieplan voor een klimaatbestendig Leidschendam-Voorburg: dus zowel wateroverlast en watertekort voorkomen als hittestress tegengaan. Groen doet goed: minder steen en meer groen als antwoord op de noodzaak voor klimaatadaptatie en goed voor biodiversiteitsherstel. Maar denk ook aan opvang en gebruik van hemelwater door afkoppelen van regenpijpen, meer en natuurlijkere waterpartijen voor wateropvang specifiek op plekken waar knelpunten worden verwacht.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com