Nieuws
VVD ongerust over vertraging A4/N14

VVD-gemeenteraadslid Rick de Klerk wil van B&W weten wat de effecten zijn van het uitstel van de verbreding van de A4, ook in relatie tot de werken aan de N14. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan B&W.

Het nieuws over de vertraging voor de werken aan A4 en N14 is al sinds eind juni bekend. Toen schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur) al een brief aan de Tweede Kamer waarin een en ander stond.

Vlietnieuws berichtte daar destijds over doch toen volgde geen enkele reactie vanuit de lokale politiek. Nu het bericht ook in de regio de ronde is gaan doen, leidt het wel tot vragen. Niet alleen in de gemeenteraad doch ook vanuit Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

De Klerk: ,,Wat betreft de VVD heeft ondertunneling van de N 14 prioriteit voor een goede doorstroming en verkeersafwikkeling. Al jaren is onze gemeente in gesprek met onder andere Rijkswaterstaat en de Provincie over de ondertunneling van de kruispunten op de N14. Nu kwam het bericht naar buiten dat de verbreding van de A4 voorlopig van de baan is. de VVD wil graag weten wat de effecten hiervan zijn voor onze gemeente en dan met name voor de aanpak van de N14. Ook willen wij graag weten wat de status is van de geluidswerende voorzieningen die er zouden komen bij de A4.’’

Hij heeft daarom de volgende vragen voor B&W:

= Wat is uw reactie op het bericht dat de verbreding van de A4 voorlopig van de baan is,

= Er is toegezegd dat er bij de A4 geluidswerende voorzieningen worden geplaatst (bij natuur- en recreatiegebied Vlietland, red.), wat betekend het uitstel hiervoor,

= Is er nu bekend wanneer de geluidwerende maatregelen geplaatst worden,

= Bent u betrokken bij de besluitvorming omtrent het uitstellen van de verbreding? Zo ja, op welke manier, zo nee, waarom niet,

= Eerder is er aangegeven dat de projecten A4 en N14 los van elkaar staan klopt dit,

= Wat betekent deze vertraging voor de N14? Is er bekend wanneer de werkzaamheden kunnen starten,

= Bent u in contact met Rijkswaterstaat om de prioriteit voor de ondertunneling van de N14 namens Leidschendam-Voorburg over te brengen,

= Wat gaat u doen om de start van de werkzaamheden aan de N14 te prioriteren,

= Verwacht u nog andere verkeersprojecten die uitgesteld worden,

= Wilt u de gemeenteraad actief op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit dossier?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter