Nieuws
Na werken: buitenruimte zo goed mogelijk opleveren

Na werkzaamheden in de buitenruimte moet de plek of het gebied ‘zo goed als mogelijk in de originele en veilige staat worden opgeleverd. Dit geldt voor zowel de bestrating als het groen’. Dat heeft wethouder Marcel Belt laten weten in antwoorden op vragen van de VVD-gemeenteraadsleden Sabrina van den Heuvel en Louise Kortman over de eisen die gesteld worden aan werkzaamheden in de buitenruimte.

Over werkzaamheden die door de gemeente zelf uitgevoerd worden wordt 2,5 week van te voren informatie gegeven via diverse kanalen. Als bedrijven in opdracht van de gemeente opdrachten uitvoeren geldt die afspraak ook. Indien bedrijven niet in opdracht van de gemeente werken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor de communicatie.

De gemeente houdt toezicht op de werkzaamheden via bijzondere opsporingsambtenaren, toezichthouders bouw en/of mensen van stadsbeheer. Afhankelijk van de omvang van het project gebeurt dit tussentijds of aan het einde.

Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat er niet wordt voldaan aan gemaakte afspraken kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd en dient de uitvoerende partij te zorgen dat er wel wordt voldaan aan de gemaakte afspraken. Ook kan er geen eindoplevering plaatsvinden.

De toezichthouder controleert voor de oplevering het door de aannemer afgeleverde werk en dient dit goed te keuren voordat het werk kan worden overgedragen aan de gemeente. Dit geldt ook voor Nutsbedrijven. Indien bij de opleveringskeuring het afgeleverde werk wordt afgekeurd, wordt de uitvoerende partij in de gelegenheid gesteld om het afgekeurde werk te herstellen.

Bewoners met vragen en/of klachten tijdens werkzaamheden kunnen terecht op https://www.lv.nl/probleem-melden of kunnen bellen met telefoonnummer 14070. Er wordt gestreefd naar een reactietermijn van drie dagen.

Beide raadsleden stelden hun vragen naar aanleiding van werkzaamheden in de Albert Verweystraat in Voorburg en de wijze waarop de locatie daarna was achtergelaten. Het ging om de aanleg van een glasvezelkabel. De straat wordt nog deze week herbestraat.

Vanwege de bouwvak duurt het opvolgen van klachten hier langer dan regulier. Dit heeft te maken met het feit dat de betrokken aannemers/de eigen gemeentelijke organisatie in beperkte mate capaciteit beschikbaar hebben om dergelijke zaken op te pakken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter