Nieuws
Nu ook CDA over vertraging A4/N14

In navolging van de VVD wil nu ook het CDA nadere informatie over de vertraging bij de verbreding van de A4 en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden aan de N14. Dat blijkt uit vragen van CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller aan B&W:

= Kan de wethouder een duidelijk overzicht geven van de huidige planning/stand van zaken rondom de volgende projectonderdelen: a. Verbreding A4, specifiek ter hoogte van Leidschendam-Voorburg / knooppunt Prins-Clausplein b. Geluidswerende maatregelen A4 c. Ongelijkvloerse kruisingen N14 d. In hoeverre zijn B en C afhankelijk van A? Anders gezegd, kunnen B en C ook eerder worden uitgevoerd zonder dat we op de verbreding van de A4 moeten wachten,

= Welke meekoppelkansen (het combineren van meerdere projecten, red.) hangen samen met bovengenoemde project-onderdelen? a. Wat betekent de vertraging/huidige planning voor deze meekoppelkansen? b. Brengt de vertraging ook nieuwe meekoppelkansen met zich mee? Bijvoorbeeld doordat er intussen nieuwe innovaties zijn voor het beperken van licht/luchtvervuiling en geluidsoverlast,

= Welk bestuursorgaan bepaalt welke verkeers- en vervoersprojecten in en rond onze gemeente prioriteit zijn en welke projecten vertraagd worden of helemaal niet doorgaan?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter