Mening
Blog: Nieuwe burgemeester

‘De beste burgemeester voor de gemeente Leidschendam-Voorburg’. Met deze slogan worden inwoners uitgenodigd mee te denken over de opvolger of opvolgster van oud-burgemeester Klaas Tigelaar, die per 1 september 2021 opstapte.

Het meedenken bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Bedacht door een commissie uit de gemeenteraad – de vertrouwenscommissie – voorgezeten door Wouter Jorissen, fractieleider van D66. Behalve wat persoonlijke vragen aan de invuller bevat de lijst drie vragen aangaande de nieuwe burgemeester:

1) De beste burgemeester van Leidschendam-Voorburg richt zich vooral op: alle wijken en kernen; het verenigingsleven; contact met alle inwoners; ondernemers en bedrijfsleven; kwetsbare groepen; landelijk netwerk; bestuurlijke vernieuwing; anders namelijk…; regionale samenwerking; openbare orde, veiligheid en handhaving; goed en integer bestuur; klantvriendelijke en dienstverlenende gemeente; initiatieven en signalen uit de samenleving; financieel gezonde gemeente. U mag maximaal 3 mogelijkheden aankruisen,

2) De beste burgemeester van Leidschendam-Voorburg is vooral: verbindend; communicatief; zichtbaar aanwezig en benaderbaar; vernieuwend; betrouwbaar en integer; iemand die boven de partijen staat; nuchter en relativerend; anders namelijk…; daadkrachtig en duidelijk; iemand die opkomt voor de gemeente; samenwerkend; strategisch en heeft visie; gezaghebbend; boegbeeld; betrokken en meelevend. U mag maximaal 3 mogelijkheden aankruisen,

3) Geen uw mening en maak de volgende zin af: De beste burgemeester van Leidschendam-Voorburg…(maximaal 150 tekens).

Een burgemeester is er toch per definitie voor de hele gemeente, inclusief inwoners, verenigingen, ondernemers en bedrijfsleven? Vanuit de functie is er ook automatisch een landelijk en regionaal netwerk. De burgemeester gaat al over openbare orde, veiligheid en handhaving. Wat is bestuurlijke vernieuwing? En goed en integer bestuur? Of een gemeente financieel gezond is maakt de burgemeester niet uit.

Betrouwbaar en integer? Hoe kun je dat beoordelen als iemand in een functie start? Een burgemeester staat altijd boven de partijen en moet opkomen voor de belangen van de gemeente. Dat is des functies. Gezag moet je verdienen en een boegbeeld word je door je daden.

Tot 26 augustus kunnen inwoners nog meedoen aan deze ‘inwonersconsultatie’. De antwoorden zullen Wouter Jorissen en zijn commissieleden weinig wijzer maken. Misschien was dat ook niet de bedoeling, dat wijzer worden. De consultatie vond immers gedurende de zomervakantie plaats, een periode waarin mensen wel andere zaken aan hun hoofd hebben. Zoals vakantie vieren.

Het bevragen van de inwoners is een rituele dans. Hoort bij het spel. Feitelijk is de benoeming van een nieuwe burgemeester een politieke zaak waarbij gekeken wordt naar de lokale politieke machtsverhoudingen, de uitslagen van de laatste verkiezingen en de trends in de voorkeuren voor partijen, de politieke kleur van de gemeente in historisch perspectief, de landelijke verdeling van burgemeestersposten over de politieke partijen.

En als ‘men’, dat wil zeggen de Commissaris der Koning Jaap Smit en de lokale vertrouwenscommissie, er dan nog niet uitkomt, komt er een compromisfiguur waar iedereen mee kan leven en niemand zich een buil aan valt.

Zoals Klaas Tigelaar in 2016. Afkomstig uit de ChristenUnie. Een partij zonder traditie in Leidschendam-Voorburg, met maar één zetel in de gemeenteraad (samen van SGP) en dat ook pas sinds maart 2014.

Dat krijg je als de twee grootste partijen VVD en GBLV elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en de andere partijen kiezers kwijt raken dan wel niet passen bij de liberale kleur van de gemeente.

Tigelaar paste vijf jaar lang op de winkel. Bij zijn afscheid was de hoogste lof dat het zo’n aardige man was. Tsja, daar bestuur je geen gemeente met 76.000 inwoners mee.

De vertrouwenscommissie gaat nu een profiel voor de nieuwe burgemeester maken. De uitkomst daarvan staat van te voren eigenlijk ook al vast: wij zoeken een schaap met vijf poten waarbij dat schaap ook nog van het meest edele ras moet zijn dat er te vinden valt.

Nadat het profiel formeel is vastgesteld kan de vacature opengesteld worden en de zoektocht officieel starten. Begin 2023 zou er dan een opvolger of opvolgster moeten zijn voor Jules Bijl (D66) die sinds eind 2021 als ‘waarnemer’ in het Leidschendamse Raadhuis zetelt. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter