Nieuws
Tientallen nieuwe laadpalen

B&W hebben 37 plaatsen aangewezen waar nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s worden neergezet. Daarnaast zijn 20 plekken bepaald waar parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s komen. In de praktijk betekent het dat er 114 parkeerplaatsen wegvallen voor bezitters van auto’s met een verbrandingsmotor.

De plekken voor de laadpalen (plus twee parkeerplaatsen) zijn: Adama van Scheltemastraat 11, Alberdingk Thijmkade 1, Bilderdijkplein 39, Da Costaplein 2, Distelweide 129, Goeverneurkade 136, Hoekenburglaan 33, Hofwijckstraat 51, Johan Meesterstraat 5, Kersengaarde 2, Klaverweide 100, Klaverweide 14, Laan van Haagvliet 9, Laan van Nieuw Oosteinde 249, Looierslaan 129, Monseigneur Van Steelaan 468, Parkweg 129, Parkweg 169, Parkweg 206, Parkweg 338, Park Vronesteyn 27, Pauwstraat 14, Pieter Postplaats 2, Prinses Beatrixlaan 40, Sint Martinuslaan 194, Sionsstraat 37, Spinozalaan 2, Spinozalaan 385, Van Arembergelaan 4, Van Deventerlaan 32, Van Halewijnplein 60, Van Woudekade 2, Van Zegwaardstraat 372, Veenkade 54, Via Cimarosa 17, Violethof 1, Watertorenlaan 30.

De parkeerplaatsen (twee per genoemde locatie) komen hier: Schout van Eijklaan 15a, Dokter Huijserstraat 18, Gravin Juliana van Stolberglaan 549, Voorburgseweg 19, De Ruyterstraat 34, Herberg 39, Gravin van Viandenlaan 24, Spotvogellaan 14, Burgemeester Velthuijsenlaan 2, Sint Willibrordusstraat 22, Nieuwstraat 99, Kooiland 11, Rijnlandstraat 30, Johann Sebastian Bachlaan 157, Fazantlaan 22, Binnenweg 2, Houtwerf 1, Gravin Catharinalaan 26, Burgemeester Keijzerlaan 163, Goudplevierlaan 1.

Ter motivering stellen B&W:

= Duurzame mobiliteit is een belangrijk speerpunt van de gemeente,

= Elektrisch vervoer draagt bij aan een plaatselijk verbeterde luchtkwaliteit,

= Steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een (semi-) elektrische auto. De verwachting is dat het aandeel elektrische voertuigen binnen het wagenpark de komende jaren verder zal toenemen,

= Voor elektrisch vervoer is een openbaar netwerk van oplaadlocaties noodzakelijk,

= Om een netwerk aan oplaadlocaties te realiseren is de gemeente een concessieovereenkomst aangegaan met een bedrijf (concessiehouder),

= De concessiehouder stelt locaties van laadpalen voor naar aanleiding van aanvragen van gebruikers van elektrische voertuigen,

= De gemeente beoordeelt deze locaties, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de in de concessie opgenomen voorwaarden, zoals: oplaadlocaties liggen binnen 200 meter van gebruiker(s); oplaadlocaties liggen op een duidelijk zichtbare plek, niet aan een hoofdverkeersweg, bij voorkeur niet voor de deur of raam van een woning, niet in de nabijheid van andere objecten zoals fietsrekken, vuilcontainers, bomen of straatmeubilair,

= Bij iedere laadpaal worden twee locaties aangewezen als parkeerplaats die uitsluitend bedoeld zijn voor het opladen van elektrische auto’s,

= De parkeerdruk in de wijk/buurt niet wezenlijk toeneemt: als de eigenaar van een elektrisch voertuig de oplaadplaats gebruikt om zijn voertuig op te laden, blijft een andere ‘gewone’ parkeerplaats vrij; verschillende gebruikers kunnen gebruik maken van de laadplaatsen. Dit zal voornamelijk gebeuren door bewoners en bezoekers van de wijk. Deze automobilisten zullen ongeacht de laadplaats toch wel parkeren in de wijk/buurt omdat hun bestemming zich hier bevindt,

= De parkeerdruk in percentages is geen doorslaggevend toetsingscriterium. Dit zou anders betekenen dat hele wijken/buurten niet in aanmerking komen voor elektrische laadplaatsen omdat de parkeerdruk hoog is,

= Het belang van het ontwikkelen van een openbaar netwerk van oplaadlocaties weegt zwaarder/prevaleert voor de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter