Nieuws
Omwonenden ageren tegen ‘Romeins’ park

Omwonenden van Park Arentsburgh in Voorburg-West ageren tegen het plan van de gemeente om er een nep Romeinse waterput (putfolly) neer te zetten en middels licht en waterbubbels de contouren van een Romeins badhuis in het water van de vijver zichtbaar te maken. Zij willen hun bezwaren nog voor het eind van deze maand bekend maken in een zogenoemde zienswijze op het plan.

Volgens de omwonenden zijn zij helemaal niet gehoord over het plan. Dus hebben zij hun bezwaren ook niet eerder kunnen inbrengen. De putfolly zou vijf meter hoog moeten worden met een basis van 4×4 meter. In het bouwsel zouden vitrines moeten komen waarin voorwerpen die verwijzen naar de Romeinse stad Forum Hadriani die hier ooit was.

De omwonenden zijn van mening dat de putfolly niet alleen ten koste gaat van de natuur ter plaatse maar ook niets toevoegt. In het park staan al een aantal zuilen die verwijzen naar het Romeinse verleden. Die worden echter niet onderhouden. Bovendien wil de ontwikkelaar van woningbouw op de plaats van het huidige Diaconessenhuis daar ook Romeinse voorwerpen tentoon gaan stellen.

Wat de verlichting en de waterbubbels die het Romeinse badhuis moeten gaan markeren stellen omwonenden dat de vijver voor minstens de helft van het jaar vol kroos ligt. Dus is een en ander niet zichtbaar. Verder worden vissen en andere dieren in het water in hun leven verstoord door de plannen. Daarnaast vraagt men zich af waarom een en ander moet in een tijd dat er energie bespaard moet worden en er geen geld is voor lantaarns in het park waardoor de veiligheid daar verhoogd zou worden.

De omwonenden zijn geschrokken door de intentie van de plannenmakers (Museum Swaensteyn) om door afspraken met touroperators toeristen naar het park te brengen. Volgens hen is er in de wijk geen plek voor bussen noch voor de auto’s van dagjesmensen. Het plan om een steiger in de Trekvliet te bouwen zodat de toeristen per boot kunnen komen, ziet men ook niet zitten. Een vergunningaanvraag voor de bouw van die steiger zou overigens al zijn afgewezen.

,,Er is gewoon niet goed over het plan nagedacht. Er is geen overleg gevoerd en de buurt is niet gehoord’’, aldus een betrokkene die liever anoniem wil blijven. ,,Laat men eerst een onderhouden wat er nu is. Niemand zit op die folly te wachten. Wie komt er nu eigenlijk in het park behalve buurtbewoners?’’

De omwonenden wijzen er tevens op dat het ontwerpbesluit voor de bouw van de putfolly, het licht en de waterbubbels niet op tijd ter inzage zijn gelegd. Dat had formeel op 21 juli moeten gebeuren. Eind juli was dat echter nog steeds niet het geval. Op het Servicecentrum van de gemeente wist men van niets; de afdeling vergunningen had het ‘te druk’ en was anderzijds onbereikbaar omdat belangstellenden het telefoonnummer niet kregen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter