Nieuws
Gemeente ontkent problemen onkruidbestrijding

De gemeente ontkent dat men de bestrijding van onkruid niet aan kan. Dit ondanks het feit dat het onkruid welig tiert, niet alleen in plantsoenen maar ook op stoepen, in goten en op rijbanen.

De gemeentelijke dienst Stadsbeheer heeft zes wijkteams voor de onkruidbestrijding. Die bestaan gemiddeld uit zes mensen. De teams worden aangevuld met krachten van de Binnenbaan (sociale werkvoorziening) en ingehuurde krachten van loonbedrijven.

Behalve handmatige onkruidbestrijding wordt er gewerkt met vuur en heet water. Chemische bestrijding is verboden; veegmachines worden niet ingezet bij de onkruidbestrijding.

,,De gemeente monitort dagelijks de beeldkwaliteit en welke inzet nodig is om aan de beeldkwaliteit te kunnen blijven voldoen. Er is geen sprake van dat de gemeente het niet aan kan’’, zo laat een woordvoerster van B&W desgevraagd weten. De gemeente kent een oppervlakte van bijna 36 vierkante kilometer.

Er wordt ook niet op het onderhoudsniveau geknibbeld. ,,Juist om te voorkomen dat de beleving bepaalt of de onderhoudstoestand in orde is werken we met de methode van monitoring volgens de CROW-systematiek (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).  De gemeenteraad heeft dit plan geaccordeerd en bepaalt welke kwaliteit waar gehanteerd wordt. Stadsbeheer voert het onderhoud volgens de opdracht van de gemeenteraad uit.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter