Nieuws
Wethouder over werken aan A4-N14

Het besluit van minister Mark Harbers (infrastructuur) om geen prioriteit meer te geven aan de verbreding van de A4 betreft alleen het stuk tussen het knooppunt Burgerveen en de N14. De aanpak van de A4 voor de poorten van Den Haag houdt wel prioriteit, inclusief de aan die werken gekoppelde ingrepen bij de N14: het ondergronds brengen van de kruisingen in Leidschendam-Voorburg.

Dat heeft wethouder Jeffrey Keus het gemeenteraadslid Lieke Muller (CDA) te kennen gegeven in antwoorden op vragen. De verbreding van de A4 stond voor 2026-2028 gepland. Dat wordt nu zeker 2,5 jaar later. Voor de aanpak van de A4/N14 is nog geen planning. Eerst moeten nieuwe berekeningen inzake de stikstofuitstoot door die werken gemaakt worden. Het is de bedoeling dat die in het voorjaar 2023 klaar zijn. (Oorspronkelijk waren de werken aan de N14 voor de periode 2023-2026 voorzien, red.)

Keus wijst het loskoppelen van de werken aan de A4 bij Den Haag en die aan de N14 af. Een aparte procedure is volgens hem niet sneller omdat in het project maatregelen zijn gekoppeld. Het loskoppelen vergt nieuwe tracébesluiten en nieuwe onderzoeken. Het is ook juridisch niet wenselijk.

Het uitstel van de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en de N14 treft de aanleg van een geluidscherm bij natuur- en recreatiegebied Vlietland niet. Dat provinciale project kan gewoon doorgaan. Wel kan er nu langer worden nagedacht over de ecologische passage die bij het nieuwe viaduct over de verbrede A4 gedacht was. Mogelijk is er een nog steviger ecologische verbinding tussen kust en Groen Hart mogelijk.

De aanleg van een fietsroute boven de N14 (tussen Veurselaan en Zijdepad) zal wel moeten wachten tot de werken aan die weg starten. Dat werd is verbonden aan de N14-werken zelf, ook al is het een gemeentelijk project.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter