Nieuws
Klacht SP over verkiezingsborden

De SP heeft bij de Commissie voor bezwaarschriften een klacht ingediend over het gemeentelijke beleid inzake de plaatsing van verkiezingsborden. De commissie heeft daarover gisteren een hoorzitting gehouden. Mede op grond daarvan zal de commissie B&W adviseren wat te doen.

De SP is van mening dat er normaal borden geplaatst mogen worden door politieke partijen, aldus de fractieleider in de gemeenteraad Ed van der Schaft. ,,De gemeente wil echter geen verrommeling en vindt dat verkiezingsborden een vorm van reclame zijn. Voor reclameborden is een overeenkomst met ESH media gesloten. Politieke partijen worden verplicht om met ESH zaken te doen. Waar de borden komen gaat ESH over en daar hebben partijen geen invloed op. Borden voor de SP kunnen dat ook bij de dure woningen komen en niet op de plekken waar onze kiezers, gewone mensen, wonen.’’

Voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart wilde de SP 50 borden in de gemeente plaatsen. B&W wezen dat op 23 februari af. De SP protesteerde daar schriftelijk tegen, zonder effect. Op 2 juni diende men een bezwaar in tegen de houding van de gemeente bij de Commissie voor bezwaarschriften.

Volgens de SP zijn verkiezingsborden geen reclame. Verplichte winkelnering bij ESH Media is voor de SP ongewenste inmenging door de overheid en beïnvloedt vrije verkiezingen. De partij vindt regelgeving op zich goed maar dan zou die er expliciet moeten zijn voor verkiezingsborden. De Algemene plaatselijke verordening (APV) mag daar niet voor misbruikt worden. Om verrommeling van de buitenruimte tegen te gaan zijn er andere oplossingen, aldus de SP. Zoals het plaatsen van klikborden waarin organisaties zelf posters kunnen plaatsen. Dit is veel meer in de geest van openbare plakplaatsen zoals bedoeld in de toelichting op artikel 7 van de Grondwet, zo meent de partij.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter