Nieuws
Petitie tegen bebouwing Vlietland: 16.500 handtekeningen

Een online petitie tegen de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland is inmiddels 16.500 keer getekend. Dat melden de initiatiefnemers, Burgerinitiatief Vlietland. De petitie voor het behoud van een groen Vlietland wordt medio september aangeboden aan gedeputeerde Anne Koning – de provincie is eigenaar van het gebied – en wethouder Bianca Bremer. Vlietland ligt op grondgebied van Leidschendam-Voorburg.

Burgerinitiatief Vlietland noemt de petitie nu al geslaagd, ook al kan hij nog tot 1 september worden getekend. ‘De petitie tegen het Ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ is inmiddels 16.500 keer getekend. De regio is massaal van mening dat Vlietland groen en open moet blijven voor iedereen’

‘Het burgerinitiatief Vlietland voelt zich door de vele handtekeningen enorm gesteund. Met het nieuwe plan voor een omheind park voor vakantievilla’s wordt volledig voorbij gegaan aan de regionale behoefte aan ‘vrije ruimte’. Het burgerinitiatief wil dat dit plan resoluut van tafel gaat. Als er voor omwonenden en dagjesmensen slechts restanten van het strand en enkele paden langs de buitenrand overblijven zal dit onvermijdelijk betekenen dat het daar nog drukker wordt dan in de afgelopen zomerweken is gebleken’.

‘Een heroverweging van nut en noodzaak was op zijn plaats geweest bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan. In het voorliggende concept wordt immers niet stilgestaan bij de flink veranderde wereld in de afgelopen maar liefst zeventien jaar. Het is een gemis dat de impact en gevolgen van de in de tussenliggende jaren ontstane ofwel verergerde klimaat-, woon- en stikstofcrises niet zijn meegenomen bij de overwegingen. Daarnaast zijn recente ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving – denk aan de naastgelegen Krimwijk, de tunnelmond van de Rijnlandroute en de eerdere wegverbreding van de A4 – bij de planvorming genegeerd’.

‘Daarnaast leeft er onvrede over de al eerder vergunde grondwallen langs de noordoostelijke rand van het plangebied, voorwaarde om vanuit de vakantievilla’s geen last te hebben van de fly-overs en de tunnelmond van de Corbulotunnel. De 2 geluidswallen – tot een hoogte van 12 meter – worden uitgevoerd met 300.00 m³ industrieel vervuilde grond, er zijn projectontwikkelaars die hierin een verdienmodel zien. Ter plekke moeten alle bomen wijken. Als deze worden herplant duurt het tientallen jaren voordat ze opnieuw de omvang hebben van het huidige bosgebied. De Rietpolderweg wordt omgelegd en komt vlak achter de Vlietweg te liggen, dit was in het oorspronkelijke bestemmingsplan niet voorzien. Het illustreert eens te meer hoe weinig openbaar grondgebied er resteert’.

‘De verbreding van de A4 is uitgesteld tot na 2028. Als dit betekent dat ook de grondwallen er voorlopig niet komen dan is dat volgens het burgerinitiatief Vlietland een zeer welkome wijziging van de plannen. Het burgerinitiatief blijft zich ondertussen inzetten voor volledig afstel van het villapark. Zij bepleit bij de provincie Zuid-Holland, Leidschendam-Voorburg en de beoogde bouwer VolkerWessels het publieke belang voorop te stellen. Als het behoud van Vlietland Noord als openbaar grondgebied voor huidige en toekomstige generaties eenmaal is veiliggesteld, dan kunnen de belangen van natuur, bewoners en dagrecreanten in nieuwe plannen worden samengebracht’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter