Nieuws
GBLV zoekt weer nieuw bestuur

GBLV zoekt weer een nieuw bestuur; het derde binnen een jaar. Daartoe wordt in september een ledenvergadering belegd. Het huidige bestuur trad in het najaar 2021 als ‘interim-bestuur’ aan, nadat het vorige was opgestapt vanwege een conflict binnen de partij over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022. Het was de bedoeling dat het interim bestuur direct na de stembusgang plaats zou maken voor een permanent bestuur. Dat is tot nu toe echter niet gebeurd.

Desgevraagd laat het interim-bestuur weten: ‘Om de leden voldoende tijd te geven uit hun midden een permanent bestuur te formeren, zijn wij als interim bestuur iets langer doorgegaan. In de maanden mei/juni heeft zich een aantal leden aangemeld om een functie in het nieuwe bestuur te bekleden. Gezien onze statuten moet een nieuw bestuur worden benoemd in een algemene ledenvergadering. Gelet op de vakantieperiode hebben we ervoor gekozen deze ledenvergadering over de vakantieperiode heen te tillen en de ledenvergadering in de maand september te houden. Binnenkort zal de uitnodiging voor deze ledenvergadering en de bekendmaking van de kandidaat-bestuursleden aan de leden worden verzonden. Door de ledenvergadering na de zomervakanties te plannen, kunnen zoveel als mogelijk leden aanwezig zijn om hun stem uit te brengen op het voorstel om deze leden te benoemen als bestuurslid’.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter