Nieuws
Burgemeester wil snel besluit vuurwerkverbod

Burgemeester Jules Bijl wil dat het kabinet zo snel mogelijk beslist over een vuurwerkverbod. Tevens wil hij dat het kabinet de nodige maatregelen neemt die het handhaven van het vuurwerkverbod in de gemeenten ten goede komen. Ook pleit Bijl voor het maken van EU-afspraken om de import van zwaar illegaal vuurwerk aan banden te leggen.

Dat blijkt uit Bijls steun aan een brief die zijn Zoetermeerse collega Michel Bezuijen aan het kabinet heeft gezonden. De voorbereidingen op de jaarwisseling vragen jaarlijks veel inzet, zo staat in de brief. Ondanks alle inzet en goede voorbereidingen neemt de totale schade aan gemeentelijke eigendommen weer toe. Ook ervaren inwoners overlast. Zwaar illegaal vuurwerk speelt hierbij een grote rol.

In december 2020 voerde het kabinet voor het eerst een (tijdelijk) vuurwerkverbod in. ‘Er was toen onvoldoende tijd om het proces met betrekking tot de handhaving van het vuurwerkverbod uit te werken. Ook vorig jaar is de beslissing met betrekking tot het vuurwerkverbod zeer laat genomen waardoor er wederom onvoldoende voorbereidingstijd was. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het handhaven van het vuurwerkverbod lastig is en dienen een aantal zaken verder uitgewerkt te worden’, staat in de brief.

‘Tot mijn grote spijt heeft het vuurwerkverbod ook de afgelopen twee jaar niet geleid tot een vermindering van schade en overlast. Er is ondanks het vuurwerkverbod veel vuurwerk afgestoken. Het zware illegale vuurwerk vormen een groot probleem en zorgen voor zeer gevaarlijke situaties. Het zware illegale vuurwerk is gemakkelijk te verkrijgen in onder andere België en Polen en via internet eenvoudig te bestellen. Dit is een uiterst zorgelijke zaak’.

‘De gemeenten doen er alles aan om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen maar om dit te kunnen bewerkstelligen zijn zij mede afhankelijk van de besluitvorming op landelijk niveau’.

Behalve Bijl steunen ook de burgemeesters van Den Haag, Wassenaar en Westland het pleidooi.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter