Nieuws
Steeds minder WOB-verzoeken ingewilligd

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willigen steeds minder verzoeken op openbaarheid van stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB, tegenwoordig WOO) helemaal in. Werd in 2018 nog aan 44 WOB-verzoeken volledig voldaan, in 2020 was dat nog maar in 3 gevallen zo. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Randstedelijke Rekenkamer is verricht. Het deels inwilligen van een WOB-verzoek nam toe van 10 in 2018 naar 36 in 2020. Gemiddeld krijgt de provincie 90 WOB-verzoeken per jaar. Het betreft vooral verzoeken van belanghebbenden: particulieren of ondernemers. In gemiddeld 14 procent van de gevallen is een WOB-verzoek afkomstig van journalisten of actiegroepen. Bij de WOB-verzoeken gaat vooral om verkeer/vervoer, ruimtelijke ordening, milieu. De Rekenkamer heeft niet achterhaald waarom de provincie steeds minder WOB-verzoeken helemaal inwilligt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter