Nieuws
Verbetering snelfietsroute in gedrang

Het besluit de verbreding van de A44 tussen Leidschendam en knooppunt Burgerveen op de lange baan te schuiven, heeft ook gevolgen voor een geplande verbetering van de snelfietsroute Den Haag – Leiden. Dat blijkt uit een brief van de directeur Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid, mevrouw Hanneman, aan de gemeenteraad.

Begin dit jaar waren er afspraken gemaakt over het koppelen van de verbetering van de snelfietsroute aan het verbredingsplan A4. Het rijk zegde toen ook een financiële bijdrage toe. Nu de verbreding van de snelweg vooralsnog niet door gaat, vervalt ook de financiële bijdrage aan de verbetering van de fietsroute.

De verbreding van de A4 is op de lange baan geschoven vanwege nieuwe berekeningen die gemaakt moeten worden over de extra stikstofneerslag die de werken in natuurgebieden zou veroorzaken. Volgens Hanneman wordt het project niet eerder dan 2025 weer opgestart. Ze sluit niet uit dat er dan ook nieuwe ‘ontwerpstappen’ nodig zijn.

Behalve de snelfietsroute wordt ook een geplande ecologische verbinding aan het A4-viaduct Kniplaan, getroffen. Ook dat project, waarvoor al 0,5 miljoen euro was uitgetrokken, gaat nu niet door en moet wachten op de verdere besluiten inzake de A4.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels al de activiteiten inzake de verbreding van de A4 afgebouwd. De betrokken medewerkers zijn ‘niet meer beschikbaar’, aldus Hanneman. (illustratieve foto)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter