Mening
Franks column: Bijzonder

De zomervakantie is weer achter de rug. In de afgelopen periode vielen mij een paar lokale zaken op.

Het HOV-project Binckhorst (ofwel: de wens om via Voorburg De Binckhorst aan te sluiten op het openbaar vervoer) is nu de verantwoordelijkheid van wethouder Jeffrey Keus (GBLV). Hij is ook de wethouder die de Hell of the Netherlands (de hel qua verkeer althans) in zijn maag gesplitst heeft gekregen. Zijn belangrijkste wapenfeit tot nu toe: het plaatsen van een verboden te keren-bord op de Noordsingel ter hoogte van Weigelia.

Daarnaast heeft hij dus de portefeuille Houd-de-inwoners-van-Voorburg-West-koest. Hij heeft ferme taal gebruikt over de belangen van Voorburg die hij zegt te gaan verdedigen. In een ander verband heeft hij echter aangegeven dat er ook regionale belangen zijn. Die regionale belangen zullen het gaan winnen. Als onze grote buur Den Haag, gesteund door de provincie, een keer hard ‘boe’ roept zit de gemeente Leidschendam-Voorburg bibberend in de hoek en de bewoners van Voorburg-West vervolgens in het verdomhoekje.

Daarom een waarschuwing voor de inwoners van Voorburg-West: kijk uit voor een college van B&W dat doet alsof het het beste met u voorheeft. Voor u het weet, bent u ondanks alle mooie thema’s, dilemma’s, inspraak- en burgerparticipatietrajecten simpelweg in het pak genaaid en wordt een definitief tracé dat 50 centimeter naar links of naar rechts is geschoven, weggezet als de grote verdienste van uw inspraak. Waar u dacht een medestander te hebben, zult u na afloop door de gemeente worden afgescheept met ‘We hebben er alles aan gedaan, maar regionaal lagen er nu eenmaal opgaven waaraan we ons niet konden onttrekken’.

De stapel papier in dit dossier wordt overigens steeds hoger. Ik heb in al dat papier geloof ik gemist wat nut en noodzaak van dat HOV-project eigenlijk is.

Maar… we gaan het zien of wethouder, college en gemeenteraad keihard NEE durven te zeggen tegen de HOV als er echt geen draagvlak, nut en noodzaak is voor Voorburg-West. Vervolgens is het afwachten of de provincie een aanwijzing durft te geven en de gemeente verplicht om in te stemmen met een tracé. Het vertrouwen in politiek en overheid zal er niet door toenemen. Nu is de aanwijzing voor een HOV-tracé natuurlijk iets anders dan het verplichten om een hotel voor de opvang van asielzoekers te bestemmen, maar toch.

Nu we al dan niet via de HOV op het Stationsplein in Voorburg zijn aanbeland: daar was een mooi feestje als ik de berichten over A Walk Downtown in de media zag. Het blijft jammer dat de stekker uit A Walk in the Park is gehaald, maar de mix van een beetje Voorburgse Vlietdagen en A Walk in the Park is voor nu het maximaal haalbare en een prima alternatief. Het schijnt dat wethouder Van Eekelen (VVD) voor haar beurt heeft gepraat toen ze zei ,,volgend jaar weer”, maar ik geef haar op dit punt graag gelijk.

Ik moet de VVD nog een compliment geven: heel slim om twee hoofdpijndossiers (de verkeerschaos Mall of the Netherlands en HOV Binckhorst) door te geven aan GBLV. Van een feestje op het Stationsplein worden kiezers vele malen blijer.

Wat ik niet begrijp is die Gamma-schutting op het Stationsplein in Voorburg. Het plein is jaren geleden voor een gigantisch bedrag onder handen genomen met de mooiste kwaliteit bestrating die beschikbaar was. Ook was er stevig protest vanuit Huygens’ Hofwijck dat het plein qua bomen vooral moest aansluiten bij het oorspronkelijke tuinontwerp van Hofwijck. Dat ging klaarblijkelijk over levende bomen en niet over dode bomen die in een Gamma-schutting zijn verwerkt.

Een plein is een onbebouwde, open ruimte. Door het Stationsplein nu te verhokken met een Gamma-schutting lijkt mij dat niet passen in de definitie van een plein. Dat het plein gebruikt wordt als terras: prima. Maar waar de gemeente graag de mond vol heeft van zichtlijnen en dergelijke, begrijp ik niet dat hier toestemming voor is gegeven. Hoe zou u het vinden als aan de sluis in Leidschendam tussen alle terrassen van die Gamma-schuttingen komen te staan?

Als laatste bijzonderheid het bericht over het verdwijnen van oppervlaktewater door het volbouwen van Leidschendam-Centrum. Waar oppervlaktewater verdwijnt, moet dat eigenlijk worden gecompenseerd. De gemeente kiest er voor om niet te compenseren in water, maar offert daar € 100.000 bij het Hoogheemraadschap van Rijnland voor op. Voor uw begrip: dit is dezelfde gemeente die u oproept om vooral niet uw voor- en/of achtertuin te betegelen, zodat we water langer vasthouden. We hebben deze zomer kunnen zien hoe belangrijk dat is. George Orwell schreef het al: ‘All animals are equal, but some animals are more equal than others’.

(Frank Rozenberg)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter