Nieuws
GroenLinks wil onderdak voor vluchtelingen

GroenLinks wil dat B&W onderdak voor vluchtelingen gaan regelen. Dit gezien de toestand rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel en uitspraken van de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Die riep alle gemeenten mee te werken met de opvang van asielzoekers. ,,Geen enkele gemeentebestuurder kan zich de luxe permitteren om te zeggen: dat wil ik niet, mijn bevolking vindt het niet leuk, of mijn mensen zijn oververmoeid”, aldus Bruls.

Kees Elenbaas, GroenLinks-gemeenteraadslid: ,,Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op: Heeft het college van B&W plannen om opnieuw gehoor te geven aan de noodkreet vanuit het COA en het Veiligheidsberaad om vluchtelingen onderdak te bieden in onze gemeente? Zo ja, op welke plaats in onze gemeente zou dat zijn, om welke aantallen zou het gaan en voor welke periode? Klopt het dat de jaarlijkse taakstelling door het Rijk voor het huisvesten van statushouders in onze gemeente voor 2022 is vastgesteld op 103 en vermeerderd met 23 niet gerealiseerd in 2021 neerkomt op een totaal van 126 statushouders? Hoeveel permanente huisvestingen van de jaarlijkse taakstelling zijn tot nu toe gerealiseerd? Een aantal maanden geleden zouden door het COA in onze gemeente 19 statushouders versneld in een hotel worden geplaatst. Is dat inmiddels gebeurd en zo ja, verblijven deze statushouders nog steeds in een hotel of is voor hen een woning gevonden?’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter