Nieuws
Sportcampus Leidschendam al in 2019 in beeld

In de eerste helft van 2019 is er al overleg geweest tussen mensen van ontwikkelaar Realconomy en de gemeente over de opzet van een Sportcampus in het gebied tussen N14, Noordsingel, Bachlaan, Van Ruysdaellaan, Mauvelaan en Veurselaan in Leidschendam: een gebied voor sport, wonen (230 nieuwe woningen) en verblijf.

Dat blijkt uit documenten die in het kader van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) zijn vrijgegeven. In januari 2021 liet de gemeente echter weten er geen tijd en energie meer in te steken. Dat werd overgelaten aan een nieuw te vormen college van B&W na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022.

Uit de stukken blijkt dat Realconomy ook een oogje had op de strook grond langs veld 5 van hockeyvereniging Cartouche, grenzend aan Den Haan-Groenpark. Dat werd echter gefrustreerd door geplande sociale woningbouw door woningcorporatie WoonInvest. Daar was de gemeente ‘stevig’ mee bezig (mei 2021).

Ook keek de ontwikkelaar naar het deel van het Heempark waar scouting Damherten in gevestigd is (langs fietspad Van Ruysdaellaan-Noordsingel). Realcomomy zag bouw daar als ‘kostendrager’ voor andere investeringen in het gebied. Ook claimde men dat de sociale veiligheid verhoogd zou worden door het plan. Damherten keerde zich echter tegen het voornemen.

Realconomy sprak over een parkachtige ontwikkeling voor toekomstbestendige sport, wonen en verblijf. Er diende echter wel een blijvende oplossing te komen voor parkeren en verkeersstromen. Zijdens de gemeente werd erop gewezen dat het ging om een Centrale Groenzone van de gemeente. Zaken als woningbouw, sport, paarden (manege), groen, financiën en ambtelijke capaciteit dienden afgewogen te worden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter