Nieuws
Vragen over CO2 reductie verkeer

Frank Wilschut, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, wil van B&W weten hoe het staat met maatregelen om de CO2-uitstoot van verkeer te verminderen. Dat blijkt uit vragen die hij heeft gesteld.

Begin 2020 heeft het college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd over het actieplan CO2- reductie in het verkeer. De ambitie is om bij te dragen aan een regionale ambitie om CO2 te reduceren in het verkeer: in 2025 is de CO2-uitstoot in het verkeer 30% lager dan in 2016. Uit de globale berekening bleek toen dat de maatregelen die Leidschendam-Voorburg met buurgemeenten wilde nemen goed zouden zijn voor circa 17% van de beoogde CO2 reductie.

‘Is al bekend of Leidschendam-Voorburg en andere regiogemeente genoeg doen om aan de ambitie in 2025 te voldoen? Indien het maatregelenpakket niet voldoende is, welke maatregelen wil het college nemen om alsnog te voldoen aan de ambitie voor CO2 reductie in het verkeer? Wat is de huidige stand van zaken van de maatregelen die Leidschendam-Voorburg in eerste instantie heeft toegezegd uit te voeren? Kan het college schetsen hoe zij in samenwerking met regiogemeenten de ambitie van 30% CO2-reductie in 2025 gaat halen?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter