Nieuws
B&W wachten met aanpak luchtvervuiling

B&W wachten op acties van het kabinet daar waar het gaat om het aanscherpen van het beleid inzake luchtvervuiling zodat voldaan wordt aan de aangescherpte advieswaarden van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO). B&W onderzoeken B&W wel de mogelijkheden voor aanpassing of aanvulling van het huidige beleid. Begin 2023 moet daarover duidelijkheid zijn.

Dat heeft wethouder Marcel Belt D66-gemeenteraadslid Charlotte Bos laten weten in antwoorden op vragen. Eind november 2021 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin B&W werd gevraagd of het huidige beleid aanpassing behoefde naar aanleiding van de aangescherpte advieswaarden van de WHO, aan te geven of er extra maatregelen nodig zijn om de nieuwe advieswaarden te halen, en zo ja daartoe voorstellen te doen.

Belt doet dat dus niet. ‘De nieuwe, aangescherpte WHO-advieswaarden zijn voor alle partijen een extra stimulans om door te gaan met al het werk om de lucht schoner te maken’, schrijft hij. Onderzoek van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu laat volgens de wethouder echter zien dat 2030 te snel komt om de nieuwe WHO-advieswaarden te halen. ‘Het kabinet kiest er daarom voor om stapsgewijs toe te werken naar de nieuwe WHO-advieswaarden. In lijn daarmee onderzoekt het college de mogelijkheden voor aanpassing of aanvulling van de huidige aanpak. Begin 2023 wil het college dit in beeld hebben’.

Leidschendam-Voorburg is partner in het Schone Lucht Akkoord (SLA) met als doel in 2030 ten opzichte van 2016, 50% gezondheidswinst door minder luchtvervuiling uit binnenlandse bronnen te realiseren. Dat doel is met het huidige beleid haalbaar.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter