Nieuws
Gemeenteraadsleden maken bustour langs grote bouwprojecten

Een bijzonder verslag van een rondje Leidschendam-Voorburg is te vinden op de facebookpagina van het CDA. We willen het u niet onthouden:

‘Als onderdeel van het inwerkprogramma voor raadsleden, namen Jorrit en Lieke dinsdag 23 augustus deel aan een bustour langs grote ruimtelijke projecten in Leidschendam-Voorburg. De bus, vol met geïnteresseerde raadsleden en betrokken ambtenaren, deed een groot aantal projecten aan, en bij iedere stop werden de raadsleden getrakteerd op een enthousiast verhaal van de ambtenaar die alle ins en outs van dat project kent.

Beginnend vanaf station Voorburg, was onze eerste stop bij de bouw van IKC Heeswijk, de Fonteinkerk en het Diaconessenhuis. Een gebied waar momenteel hard wordt gewerkt aan een integraal kindcentrum (ook wel: een school met kinderopvangfaciliteiten) en aan appartementen, maar waar ook aandacht moet zijn voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Vervolgens reden we langs (CID) Binckhorst, waar onze buurgemeente Den Haag ambitieuze plannen heeft met bebouwing en mobiliteit die grote invloed hebben op de directe omwonenden in Voorburg. Hoewel dit project niet binnen onze gemeentegrenzen plaatsvindt, hebben bepaalde ontwikkelingen (zoals het bouwen van hoge woontorens en de Haagse ambities voor een HOV verbinding) grote invloed op onze inwoners. Het is dan ook belangrijk dat het College en de Raad deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden, in het belang van onze inwoners.

De volgende stop was bij Klein Plaspoelpolder, een enorm terrein met veel mogelijkheden – niet alleen om te bouwen maar ook om ruimte te creëren voor groen en water. Hier werden we geïnformeerd over de gebouwen van Total en het oude Landal-kantoor, maar ook over Overgoo dat op steenworp afstand ligt. Over de stand van zaken rondom het lang leegstaande Total-gebouw heeft het CDA recent nog vragen gesteld, maar het lijkt erop dat er eindelijk schot in de zaak komt.

De tour ging daarna door naar de noordelijke rand van Leidschendam waar Vlietvoorde/Vliethaven en Schakenbosch/Voorlei worden (her)ontwikkeld. Ook hier is naast bebouwing veel aandacht voor groen, zoals behoud van groen op Schakenbosch en behoud/ontwikkeling van deDuivenvoordecorridor.

Even later stonden we op de Appelgaarde en later wat verderop bij Laan van NOI waar voor de komende jaren enorme ambities liggen. De plannen zijn nog in de maak, maar de bezorgdheid van omwonenden voor de impact op hun woonomgeving en -genot is begrijpelijkerwijs groot. Het was dan ook geruststellend om te horen dat de input van inwoners series wordt genomen en wordt meegenomen in de besluitvorming. De tour eindigde met een het inmiddels opgeleverde Park070 en informatie over de ontwikkelingen rond de Julianabaan.

Al met al een bijzonder interessante bustour met waarbij het goed was om ter plekke vragen te kunnen stellen over de projecten die de revue passeerden. De kennis en bevlogenheid van de ambtenaren die bij de projecten zijn betrokken spat er vanaf. Voor ons werk is dit een erg waardevolle manier om ‘up to speed’ te komen met de ontwikkelingen en ambities.

De gelegenheid om direct vragen over de projecten te stellen aan de betrokken ambtenaren stelt ons in de gelegenheid om snel voldoende kennis te vergaren over de gang van zaken rond deze projecten. Erg nuttig, want de komende jaren zullen deze projecten regelmatig voorbij komen in ons controlerende werk als raad.

Alle ontwikkelingen, maar vooral de participatie en betrokken van inwoners bij ruimtelijke projecten zullen we de komende jaren nauwlettend in de gaten houden. Maakt u zich als omwonende zorgen over een van deze projecten of een andere ruimtelijke ontwikkeling? Dan gaan we graag met u (en uw buren) in gesprek’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter