Nieuws
Hoogbouw bij Voorburg-West kan doorgaan

De ontwikkelaars Borghese en COD kunnen doorgaan met de hoogbouw aan het Maanplein ondanks een rechterlijke uitspraak in een door inwoners van Voorburg-West aangespannen zaak tegen die hoogbouw. Terwijl de rechterlijke procedures lopen staat het de ontwikkelaars vrij om door te gaan met de bouw.

Dat stelt de Haagse wethouder Anne Mulder in een brief aan zijn gemeenteraad. Op de hoek van Maanweg en Regulusweg komt een woontoren van 50 meter (Elara), even verderop aan het Maanplein, zijde Melkwegstraat, een woontoren van 70 meter (Nova).

Mulder: ‘Het college van B&W was op de hoogte van het feit dat er tegen beide plannen nog beroepsprocedures vanuit bewoners Leidschendam-Voorburg liepen bij de rechtbank. Eind juli heeft de rechtbank uitspraak gedaan in beide procedures. Daarbij is de gemeente door de rechtbank verzocht om voor de plannen Nova en Elara beter te onderbouwen waarom er sprake is van een toelaatbaar hoogteaccent.

Voor het bouwplan Elara is er sprake van een tussenuitspraak van de rechtbank en heeft de gemeente zes weken de tijd voor de nadere motivering. Indien deze motivering als afdoende wordt beoordeeld kan de rechtbank in de definitieve uitspraak bepalen dat de rechtsgevolgen van het besluit (de omgevingsvergunning) in stand blijven.

Voor Nova heeft de rechtbank wel een definitieve uitspraak gedaan en is de beslissing op bezwaar vernietigd. De omgevingsvergunning zelf is in stand gelaten. Op basis van de nadere onderbouwing van het hoogteaccent zal een nieuw besluit op bezwaar moeten worden genomen. Vervolgens kunnen omwonenden opnieuw in beroep gaan bij de rechtbank. Voor Nova heeft de gemeente twaalf weken de tijd voor de nadere onderbouwing.

Belangrijk bij de uitspraak voor Nova is daarnaast dat de rechter heeft geoordeeld dat een planregel uit het omgevingsplan over een zorgvuldige inpassing van hoogbouw onverbindend is, omdat deze tot te veel rechtsonzekerheid leidt. Momenteel wordt onderzocht wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor het omgevingsplan. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van de juridische procedures zal ik u hier spoedig over informeren. Dat zal naar verwachting dit najaar zijn. Het staat de ontwikkelaar vrij om tijdens deze procedures door te gaan met de bouw’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter