Nieuws
Meer subsidie restauratie provinciale rijksmonumenten

Gedeputeerde Willy de Zoete wil de mogelijkheden voor eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Zuid-Holland om subsidie te krijgen voor restauraties, vergroten. Dat blijkt uit een brief van haar aan Provinciale Staten. De nieuwe regels zouden per 1 december moeten ingaan.

De wijzigingen die De Zoete voorstelt:

= de verplichting binnen 3 maanden nadat de subsidie is ontvangen te starten met de restauratie vervalt,

= er zijn geen periodieke voortgangsreportages meer nodig bij restauraties waarvoor minder dan 250.000 euro subsidie is verkregen,

= er hoeft geen bouwbord meer geplaatst te worden,

= de formuleringen in het aanvraagformulier voor subsidie worden gelijk getrokken met die in de subsidieregeling om de papierwinkel te verkleinen,

= er hoeft bij restauratie geen apart positief advies meer gevraagd te worden van de Rijksdienst cultureel erfgoed. Alles loopt voortaan via de gemeenten,

= indien er bij de restauratie vooraf leerlingplaatsen worden aangeboden krijgt het project 3 punten extra. Bij leerlingplaatsen tijdens de restauratie 1 punt,

= voor subsidie komen voortaan ook pastorieën en kosterswoningen in aanmerking. Nu vielen die er als ‘woonhuis’ buiten,

= voor de restauratie van monumentale orgels kunnen rijks- en de provinciale subsidie bij elkaar worden opgeteld,

= er komt een uitbreiding van de subsidie voor de restauratie van daken bij agrarische monumenten.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter