Nieuws
‘Roeien met de riemen die je hebt’

Drie jaar bestaat de vereniging Platform Veursehout nu en al drie jaar worstelen de bewoners van deze Leidschendamse woonwijk tussen N14, spoorbaan, ziekenhuis Antoniushove en Heuvelweg met de negatieve effecten van de Mall. De hoop dat er snel een drastische verbetering optreedt hebben de bestuursleden Rob Kuiper en Thea van Lankvelt al opgegeven.

,,Het loopt allemaal heel traag. De werken aan de N14 zijn opgeschoven. Er moeten nieuwe berekeningen komen over de stikstofbelasting. Dat kan wel tot 2025 duren en daarna moet het hele proces nog starten’’, stelt Rob. ,,En dan te bedenken dat we jaren terug al een zienswijze hebben ingediend bij Rijkswaterstaat. Nooit een reactie op gehad.’’

De overlast van de Mall uit zich op verschillende manieren: filevorming op de wegen rondom het winkelcentrum, parkeeroverlast in de omliggende wijken. Zaken waar ook al jaren over wordt gesproken. Maar maatregelen?

Rob: ,,Nog dit jaar moet een proef starten met parkeerbeleid in de wijk De Heuvel. Het stuk tussen de Mall, Heuvelweg, Kennedyplein, Noordsingel. Al naar behoefte en toepasbaarheid zou het dan ook in andere wijken ingevoerd moeten worden.’’ Bij de proef gaat het om betaald parkeren of belanghebbenden parkeren; in beide gevallen gratis voor bewoners. De proef gaat een jaar duren.

De twee vertegenwoordigers van Veursehout verwachten een toename van de parkeerproblemen in hun wijk als de proef in De Heuvel start. Tot nu toe vallen die problemen ,,enorm mee.’’ Op ‘normale dagen’ is er in Veursehout geen sprake van parkeeroverlast. ,,Maar als het weer slecht wordt en op feestdagen is het anders’’, weet Rob. ,,Dan komt er weer een piek.’’

Als een groter probleem noemen Rob en Thea de filevorming die bijna elk weekeinde rond de Mall optreedt, inclusief het ‘opstropen’ van verkeer op de omliggende wegen. Thea: ,,Dan kun je de wijk niet in of uit. Doe je een half uur over twee stoplichten. In de weekeinden moet je voor 10.00 uur weg zijn en niet voor 20.00 uur willen terug komen. Ik zet mijn auto al ergens anders neer als ik in het weekeinde weg moet.’’

Volgens Rob is de doorstroming door een gewijzigde instelling van de stoplichten al wel beter geworden, alhoewel nog niet optimaal. Ook doen de vele verkeersregelaars en handhavers volgens hem goed werk. ,,In het weekeinde moet je alleen niet door de N14-tunnels willen rijden.’’

Er zijn al veel ‘oplossingen’ aangedragen: pak openbaar vervoer, pak de fiets, een shuttle tussen Mall en Station Mariahoeve, meer parkeergelegenheid (bijvoorbeeld bij ziekenhuis Antoniushove). ,,De trams van lijn 19, 6 en 2 zijn wel veel drukker geworden’’, meent Thea. Maar voor mensen buiten de regio is dat geen oplossing. Dat geldt ook voor het komen met de fiets. Rob weet dat het ziekenhuis de parkeerplekken niet open wil gooien voor Mall-bezoekers, dus dat biedt geen soelaas.

Een ander probleem: de tramhalte op de Heuvelweg. De zebra die er was naar de Mall is weggehaald, het hek langs het perron is doorgetrokken en er is een bord ‘verboden over te steken’ neergezet. Thea: ,,Jongeren klimmen over het hek en lopen gewoon over de rijweg. Men lacht in Nederland toch om zo’n bord. Die zebra moet terug met een stoplicht erbij.’’

Rob kaart de huurscooters aan die overal geparkeerd worden zodat mensen die slecht ter been zijn, of moeders met kinderwagens er niet meer door kunnen. Gemeente en Mall-eigenaar URW zijn nu bezig over een aanpassing van de scooter-systemen zodanig dat degene die ze niet op de aanwezen plekken bij de Mall neerzet aangepakt wordt door de verhuurder.

En dan is er nog de kruising Sperwerlaan, Heuvelweg, Weigelia met trams die van meerdere kanten komen, fietspaden met twee richtingverkeer, de auto’s op de Heuvelweg en de ondergrondse Mall-garage. Oversteken voor voetgangers is hier een gevaarlijke onderneming. Rob en Thea bepleiten daarom een herinrichting van dit punt.

Sinds begin dit jaar is er wel een klankbordgroep van omwonenden die met vertegenwoordigers van gemeente en Mall praat. De groep van enkele tientallen mensen is tot nu toe twee maal bijeen geweest. Daarin zit niet iedereen op één lijn, maar van echte ruzies tussen ‘radicalen’ en ‘gematigden’ is tot nu toe geen sprake geweest.

Rob: ,,Je zit rond de Mall met een beperkt wegenstelsel voor heel veel verkeer. Maar dat knelpunt was er al vanaf het begin. Dat is ook niet op te lossen. Je kunt de situatie alleen zover mogelijk optimaliseren.’’ Thea: ,,Het zijn lapmiddelen, maar iedereen doet z’n best.’’ Rob: ,,Tot 2025, wat zeg ik, 2028 moet je roeien met de riemen die je hebt. De Mall heeft een boven regionale, zelfs landelijke functie. En het loopt erg goed.’’

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter