Mening
U zegt het maar: Niet meer serieus nemen?

‘Het niveau van het gemeentebestuur en (een deel van) de ambtenaren is onacceptabel laag. Daardoor vormen zij een direct risico voor de gerechtvaardigde belangen van grote groepen van inwoners van Leidschendam-Voorburg en voor de gemeente als geheel.

In de afgelopen jaren is daarbij een inmiddels diep geworteld wantrouwen met betrekking tot de integriteit van tenminste een aantal leden van B&W en de gemeenteraad gegroeid, want steeds weer bleken (blijken) de belangen van projectontwikkelaars zwaarder te wegen dan die van de inwoners. Daarbij hebben veel inwoners het gevoel dat zij als hinderlijk ervaren worden wanneer zij in het geweer komen tegen de zoveelste blunder van het incompetente bestuur.

Een paar voorbeelden uit een lange rij van de schadelijke invloeden van ons gemeentebestuur.

Eerst de vraag van CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller aan B&W: ‘Welk bestuursorgaan bepaalt welke verkeers- en vervoersprojecten in en rond onze gemeente prioriteit zijn en welke projecten vertraagd worden of helemaal niet doorgaan?’ Dat is toch ongelofelijk? Schaamt mevrouw Muller zich niet diep? De gemeenteraad heeft een controlerende functie. Die kan niet zonder basale kennis van onder andere het bestuursrecht uitgevoerd worden. Dus mevrouw Muller hoort niet in de gemeenteraad. Het is niet acceptabel dat iemand ‘gemeenteraadslidje’ wil spelen.

Wat moet er allemaal kapot? 1. Schakenbosch, 2. het gebied rond het nieuwe winkelcentrum, 3. mogelijk het park Vreugd en Rust en 4. straks Vlietlanden. Alleen het terrein rond het Total-gebouw past al bij de smaak het gemeentebestuur. Dat is al kapot, dus daar doet men dan ook niets meer aan. Er hangt een naar luchtje aan de relatie tussen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaars want het kan niemand ontgaan zijn dat hun wensen wet lijken en dat de inwoners zich daaronder moeten schikken. Het stinkt! Dat nare luchtje hangt ook aan de relatie met ESH Media die het monopolie voor het plaatsen van verkiezingsborden kreeg.

Intussen smijt wethouder Van Eekelen met ons geld voor een magazine met promotie van ondernemingen en stapelen kosten zich op door vruchteloze pogingen om de verkeerssituatie rond het winkelcentrum aan te pakken. Kosten die ook door deze wethouder veroorzaakt zijn. Haar onvermogen om als wethouder een positieve bijdrage aan onze gemeente te leveren heeft zij in de afgelopen jaren bij herhaling  bewezen. Het is hoog tijd dat eerst de wrat die Mall heet, wordt verwijderd en deze wethouder voor de periode dat zij nog geduld wordt, onder curatele wordt gesteld. Dat scheelt direct een hoop ellende.

En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen van het degeneratieproces in de gemeente als gevolg van het lage niveau van bestuurders en ambtenaren. Want wat gaat er nog goed? Zelfs de simpelste dingen gaan mis: een container voor glasvezelkabel op de verkeerde plek en niet meer keren op de Noordsingel ter hoogte van Weigelia want daar gebeurden in vier jaar wel vijf ongelukken. Ongelukken? Of domme botsingen? De situatie is daar niet onveilig, het gaat om wangedrag. Maar het latente gevaar door die groene container wordt niet serieus genomen. Van wangedrag is ook sprake in geval van het blokkeren van kruispunten waardoor hulpdiensten gehinderd worden. Écht gevaar, maar daar wordt niets aan gedaan.

En dan hebben we nog die woordvoerster van de gemeente die kennelijk meende slim te reageren toen bleek dat de gemeente haar eigen regels schendt. ‘Gewezen op het feit dat het openbaar zijn van vergaderingen weinig zin heeft als niemand weet wanneer die vergaderingen gehouden worden laat een woordvoerster van de gemeente weten: ,,Er is in de bouwverordening geen publicatieplicht van de agenda opgenomen en wordt er dus niet in strijd met de verordening gehandeld…” https://vlietnieuws.nl/2022/08/21/gemeente-overtreedt-eigen-regels/ Echt zo’n antwoord dat past bij een onervaren medewerkster die haar leidinggevende wil imponeren. Dat is niet slim. Dat is triest. Diep triest. Maar het is bijna 1 september; dan gaan de ambtenaren feesten. https://vlietnieuws.nl/2022/08/23/ambtenaren-gaan-feesten/  Wij betalen!

En toen liet de scheidende burgemeester van zich horen. Hij wil dat het kabinet snel beslist over een vuurwerkverbod én hij wil ook EU-afspraken over de import van zwaar illegaal vuurwerk. Écht? Wij inwoners hebben nauwelijks van hem gehoord en nu denkt hij dat men hem in Den Haag hoort? Serieus? En dat men in Brussel onder de indruk is van de burgemeester van de wereldstad Leidschendam-Voorburg? Tjonge..!

Dit kan niet zo blijven. Er moet volledige openheid komen ter zake van de contractuele relaties tussen het gemeentebestuur, projectontwikkelaars en andere ondernemingen. Daarnaast is het hoog tijd dat de wethouders snel de benodigde kennis verwerven of opstappen. In geen enkele organisatie zou een zodanige deficiëntie geaccepteerd worden, zéker niet tegen betaling van een vergoeding of in geval van wethouders, een bezoldigde functie. Dus waarom zouden wij dit niveau accepteren?

Wij kunnen B & W en de gemeenteraad als gemeentebestuur niet meer serieus nemen. De mensen daar zijn té ondeskundig en té onbetrouwbaar. De problemen die dit bestuur veroorzaakt moeten we wel serieus nemen en scherp aan de kaak stellen’.

(Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter