Nieuws
Nieuwbouw Total-terrein: parkeren en geluid probleem

De bouw van 295 appartementen op het terrein van het te slopen Totalkantoor aan Oosteinde Voorburg en het parkeerterrein daar achter, zorgt voor een parkeer- en geluidprobleem. Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan en bijkomende stukken die de gemeente ter inzage heeft gelegd.

Voor de bewoners en bezoekers van de 295 woningen zijn 402 parkeerplaatsen nodig. In een te bouwen garage komen 268 plekken. Langs de openbare weg kunnen 54 auto’s staan (vooral bezoekers). De resterende 80 plekken worden ‘weggecijferd’ door het beschikbaar stellen van deelauto’s, een verwacht lager autobezit van alleenstaanden die er gaan wonen, gebruik van fiets en openbaar vervoer, dubbelgebruik van de garage.

Voor 54 te bouwen woningen wil de gemeente een hogere geluidbelasting op de gevel toestaan dan de norm. Het gaat dan om verkeerslawaai van Oosteinde, Oude Trambaan en Voorburgseweg. Er zijn geen andere maatregelen uitvoerbaar om dat verkeerslawaai te dempen.

Het ontwerp-bestemmingsplan is nodig omdat het huidige ter plekke geen woningbouw toestaat. De 295 appartementen komen in zes gebouwen: vijf die achter elkaar staan, haaks op de J.D. Zocherstraat en een U-vormig gebouw aan het Oosteinde ter hoogte van het Berkman/Total tankstation. Ontwikkelaar is Borghese Real Estate.

In de gebouwen is kleinschalige bedrijvigheid toegestaan; op de begane grond komen woonruimtes van ‘niet-standaard’ afmetingen die als werkruimten gebruikt kunnen worden. Gedacht wordt dan aan het uitoefenen van aan huis verbonden beroepen. Voor andere activiteiten is een omgevingsvergunning nodig.

Uit berekeningen is gebleken dat de bewoners en bezoekers van de 295 appartementen zorgen voor 1440 extra verkeersbewegingen per dag. De omliggende straten kunnen dat aan, zo is geconcludeerd.

Voordat de bouw kan starten moet er nog wel een bodemsanering plaatsvinden. Zo’n 730 kubieke meter grond moet worden afgegraven en afgevoerd vanwege de mate van vervuiling. Ook is nog een archeologisch bodemonderzoek nodig.

Het ontwerp-bestemmingsplan, een ontwerp-omgevingsvergunning (waarmee de bouw mogelijk wordt) en een ontwerp-besluit voor het toestaan van een hogere geluidbelasting liggen vanaf gisteren tot en met 13 oktober ter inzage. Gedurende die periode kan eenieder bezwaar maken tegen de plannen (een zienswijze indienen).

Inzien kan via http://www.ruimtelijkeplannen.nl stuk NL.IMRO.1916.KPPoosteinde208-ON01, via de site http://www.lv.nl/overzicht-bestemmingsplannen en bij het gemeentelijke servicecentrum, Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam.

Een zienswijze indienen kan schriftelijk via postbus 1005, 2260 BA Leidschendam of mondeling. Voor dat laatste moet u een afspraak maken via telefoonnummer 14070.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter