Nieuws
Voorburgers aan de gang met bodemenergiesystemen

Diverse bewoners van panden aan het Voorburgse Oosteinde hebben vergunning gevraagd en verkregen voor de aanleg van gesloten bodemenergiesysteem. De Omgevingsdienst Haaglanden is daarbij het bevoegde gezag. Het gaat buiten de gemeente om.

Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt water ondergronds gebracht om daar warmte op te nemen en door te geven aan een warmtepomp. Die verhoogt de temperatuur vervolgens om zo een woning mee te kunnen verwarmen. En zijn ook open bodemenergiesystemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van grondwater.

Recent liet de eigenaar van Oosteinde 32 in zijn voortuin boren door een bedrijf gespecialiseerd in aardwarmte. De operatie trok de nodige aandacht en riep vragen op bij omwonenden en voorbijgangers. Feitelijk gaat het bij bodemenergiesystemen over een vorm van energiebesparing waarbij ook nog gebruik gemaakt wordt van een hernieuwbare energiebron (aardwarmte). Bodemenergiesystemen kunnen ook gebruikt worden voor koeling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter