Nieuws
Meer- en Geerweg mogelijk nog dit jaar opgeknapt

De Meer- en Geerweg in Stompwijk wordt mogelijk nog dit jaar opgeknapt. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Marcel Belt op vragen van de gemeenteraadsleden Frank Wilschut (ChristenUnie), Coert Bregman (ChristenUnie) en Koos van Wissen (GBLV). Het streven van zowel het Hoogheemraadschap van Rijnland als van de gemeente is erop gericht dat in 2022 alle werkzaamheden zijn afgerond’, aldus de wethouder.

‘Er zijn geen toezeggingen gedaan over het exacte tijdstip van opknappen van de weg. Er is toegezegd dat zodra de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap van Rijnland afgerond zijn, de gemeente zal starten met het asfalteren van de weg. De werkzaamheden van het Hoogheemraadschap zijn echter nog niet gereed.

De dijk waarop de Meer- en Geerweg ligt is door het Hoogheemraadschap van Rijnland afgekeurd qua stabiliteit en keurhoogte. De eerste werkzaamheden om de stabiliteit te verbeteren, het aanbrengen van grond op het dijklichaam, zijn klaar. De verdere werkzaamheden van het Hoogheemraadschap van Rijnland houden in dat er langs delen van de Meer- en Geerweg een damwand aangebracht moet worden langs de oever van de weg. Deze werkzaamheden zijn nog in voorbereiding.

Bekeken wordt of de werkzaamheden vanaf de weg of vanaf het water moeten plaatsvinden. Als de werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd, dan is er geen belemmering om te starten met de werkzaamheden aan de weg. Als de werkzaamheden vanaf de weg moeten worden uitgevoerd, dan moet worden gewacht totdat deze werkzaamheden klaar zijn. Bij het asfalteren van de weg wordt gelijktijdig de weg weer op keurhoogte aangebracht’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter