Nieuws
Sluiten Mall kan in overweging worden genomen

‘Het inzetten van een burgemeestersbevoegdheid, zoals het sluiten van de Mall, kan in overweging worden genomen’. Dat stelt wethouder Jeffrey Keus in antwoorden op vragen van CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller over maatregelen tegen een verkeerschaos veroorzaakt door bezoekers van de Mall, zoals met Pinksteren.

‘Echter moet hierbij de proportionaliteit en subsidiariteit worden afgewogen als ook het economisch belang. De bevoegdheid wordt ingezet als er sprake is van ernstige maatschappelijke onrust, wanneer de openbare orde in het geding is of wanneer de toegestane hoeveelheid bezoekers in de Mall wordt overschreden. Van dit alles was geen sprake in het Pinksterweekend’, aldus Keus.

Over de chaos schrijft Keus: ‘Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd die ervoor hebben gezorgd dat het verkeer in de meeste gevallen goed beheersbaar is. Toch is het zo dat als alle parkeerterreinen helemaal vol komen te staan, dit terugslaat naar de openbare weg. Met langzaam rijdend verkeer rond de Mall tot gevolg. Tijdens het Hemelvaartsweekend en 1e en 2e Pinksterdag reed er zoveel verkeer richting de Mall, dat ook op de N14 en de toeritten vanaf de A4 vertraging ontstond. Vergeleken met vorig jaar waren er bijna 2 keer zo veel bezoekers tijdens deze dagen’.

Als lessen die uit het gebeurde getrokken zijn noemt de wethouder:

= Als het weer minder goed is, komen er meer mensen naar de Mall. Als het dan ook nog regent, neemt het aantal auto’s op de parkeerterreinen toe in verhouding tot het aantal bezoekers in de Mall,

= Op zon- en feestdagen is de Mall korter open en dan is bij gelijke aantallen bezoekers de piek hoger. En staan er dus ook meer auto’s tegelijkertijd op de parkeerterreinen,

= Als er vertraging ontstaat op de N14, is te zien dat er direct meer verkeer via Damcentrum en de Wijkerbrug rijdt,

= Hetzelfde gebeurt als er vertraging op de Noordsingel ontstaat richting N14, op dat moment is te zien dat er direct meer verkeer via Damcentrum rijdt.

Verder noemt Keus een aantal zaken die zijn opgevallen:

= Gezien wordt dat bezoekers direct richting de parkeergarage bij AH aan de Noordsingel rijden. Dit leidt er toe dat P5 al vol staat, terwijl op de andere terreinen nog ruimte is,

= Gezien wordt ook dat vanwege de coronacrisis minder mensen voor het openbaar vervoer (OV) kiezen. Daarom werkt de Taskforce samen met Zuid Holland Bereikbaar, gemeente Den Haag, MRDH, HTM en URW aan oplossingen die helpen om het aandeel autoverkeer terug te dringen ten gunste van het OV en de fiets,

= Heel specifiek bij de Heuvelweg wordt gezien dat de uitstroom van verkeer vanuit P1 en P2 van de Mall niet goed kan wegkomen richting de N14.

Als maatregelen noemt hij:

= Om verkeer beter te informeren over waar de vrije parkeerplekken zijn, moeten weggebruikers al op de N14 worden geïnformeerd. In overleg met RWS wordt gewerkt aan toestemming om dynamische parkeerroute verwijzing op de N14 te realiseren, zodat verkeer direct naar de juiste parkeerplekken wordt geleid, zodat zoekverkeer vermindert en daarmee de algehele doorstroming verbetert,

= Er wordt gewerkt aan een plan om het autoverkeer terug te dringen door het aantrekkelijker maken van andere modaliteiten zoals het OV en de fiets,

= De wegaanpassing van de Heuvelweg wordt naar verwachting dit najaar gerealiseerd en moet zorgen dat de uitstroom via de Heuvelweg soepeler loopt,

= In samenwerking met de bewoners van de wijken direct rond de Mall wordt gewerkt aan verbeteringen van de parkeersituatie. Voor de wijk Heuvel-Zuid is het streven om dit najaar de eerste verbeteringen te realiseren.

De bestuurder geeft aan dat een aantal maatregelen al zijn uitgevoerd op basis van een krediet van 1,5 miljoen euro, oplopend naar bijna 2 miljoen euro, dat de gemeenteraad eerder dit jaar beschikbaar stelde. Wat er nog moet gebeuren:

= Aanvullingen bewegwijzering: boven de ingang van de Vliettunnel en aanvullend rond de Mall moet er nog een aantal dynamische parkeerroute borden worden gerealiseerd om het zoekverkeer van parkeren te verminderen. Hierover vinden met RWS gesprekken plaats om het belangrijkste bord boven de tunnel te kunnen realiseren,

= Parkeeraanpak wijken: hier wordt samengewerkt met de klankbordgroep aan een gedragen plan, wat binnen de door de gemeente aangereikte kaders (parkeerbeleid 2021) tot oplossingen moet leiden,

= Verbreding kruispunt Heuvelweg naar N14 ter hoogte politiebureau: nadat dit plan volgens de daarvoor geldende procedures is afgerond is de planning om dit najaar een betere uitstroom vanuit de Mall te realiseren aan de Heuvelweg,

= Aanpassing tramhalte Heuvelweg: samen met HTM wordt een ontwerp gemaakt om de halte te verlengen en te verplaatsen richting HMC en de hoofdingang van de Mall: de oversteek wordt op kruispunt Heuvelweg Banninglaan gelokaliseerd. Hierdoor kunnen de trams efficiënter over de kruispunten rijden en zijn er minder oversteekplaatsen voor voetgangers, die de doorstroom op de Heuvelweg beperken,

= Doorstroom tram Weigelia: samen met HTM wordt een ontwerp gemaakt voor de oversteek bij AH in relatie tot de tram en bevoorradingsverkeer. Hierbij moeten de verkeerslichten vervolgens zorgen dat de tram niet meer wordt opgehouden door ander verkeer wat voor een verkeerslicht moet wachten. De planning van het totale project is nog onduidelijk,

= Verbeteringen aan de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers rond de Mall: hier wordt in samenwerking met de Mall gewerkt aan een ontwerp waar fietsvoorzieningen (bewaakte fietsenstalling naast de andere fietsenstallingen en plekken voor deelvervoer scooters en bezorgdiensten) en verbeteringen aan fiets en wandelpaden in zijn opgenomen,

= P+R: vorig jaar tijdens de proef is geleerd dat een P+R voor alleen heel drukke dagen niet het gewenste effect heeft. Overleg met gemeente Den Haag vindt plaats om te werken aan een structurele P+R voorziening bij Interparking Leidschenhof, dicht bij tramlijn 19.

Volgens Keus wordt er continu gezocht naar korte en lange termijn oplossingen om het verkeer goed te laten doorstromen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter